Tag Archives: voortgezet onderwijs

Leerlingenparticipatie in het onderwijs

Unknown

Hoe kunnen scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs als lerende organisaties leerlingen bij de vormgeving van het onderwijs betrekken?

In een lerende organisatie gaat het niet alleen om het leren, maar vooral om ‘het leren om te leren’. In een lerende organisatie is er sprake van een constante cyclus van ‘bezinnen, denken, beslissen’ om het onderwijs te veranderen en dat vervolgens ook te doen.

In juni 2014 verscheen een artikel van Frederik Smit in MR magazine over de leerlingenraad op de Sint Michaëlschool in Harlingen.
Check: Neem leerlingen heel serieus

Zie onderzoeksverslag leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/collecties_items_171.pdf

Maandag 20 oktober een gesprek met Onderwijsblad Didactief (www.didactiefonline.nl) over leerlingenbeoordelingen van docenten.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Werkconferentie: Ouders en schoolsucces van leerlingen in het VO

Unknown-1

De gemeente Schiedam organiseert in samenspraak met het Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen op 8 oktober 2014 een werkconferentie over ‘Ouders en schoolsucces van leerlingen in het VO’.

De werkconferentie is bedoeld voor directies en coördinatoren/mentoren van de volgende onderwijsinstellingen: Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNovaCollege (Praktijkonderwijs), Lyceum Schravenlant, Mavo Schravenlant XL, De Internationale Vos, SGM Spieringshoek en Lentiz Life (vmbo/mbo) en Steunpunt Onderwijs.

Woensdag 8 oktober 2014
10.00 – 12.00 uur inclusief lunch
Adres: Lyceum Schravenlant
Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam

Hoe gaan ouders een bijdrage leveren aan schoolsucces van leerlingen voortgezet onderwijs?

SchoolsuccesleerlingenSchiedam29november

Wat draagt bij aan het schoolsucces van leerlingen?
De manieren waarop de directie en leraren met ouders communiceren dragen bij aan het schoolsucces van leerlingen. Scholen zouden verschillende strategieën moeten kennen en gebruiken om met ouders om te gaan. Van belang is dan een goed inzicht in de verschillende achterliggende opvattingen van ouders over de betekenis van de school voor de kinderen, voor zichzelf en welke bijdrage zij kunnen leveren aan een optimaal resultaat.

Op de scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Schiedam zijn diverse ideeën en initiatieven om het onderwijsondersteunend gedrag van ouders te vergroten.

De gemeente en de scholen gaan hierover vandaag, 29 november 2013, met elkaar van gedachten wisselen onder leiding van extern deskundige, Frederik Smit van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

René Kneyber: ‘Hoe effectief orde houden in de klas?’

RenéKneyber2

Expertisecentrum Ouders, school en buurt van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 april 2013 in Driebergen een conferentie voor besturen, directies, leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs met als thema:

“Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag”

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/

René Kneyber: ‘Hoe effectief orde houden in de klas?’

Kernvragen: Welke maatregelen vooraf nemen zodat er zo min mogelijk storingen gedurende de les optreden? Hoe een klimaat scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren? Wat betekent duidelijk en consequent zijn naar leerlingen om orde en rust in het lokaal te brengen? Hoe leraren coachen? Wat is de rol van leidinggevenden/coaches, leraren, ouders en leerlingen? Wat zijn succesfactoren?

René Kneyber is docent, trainer en auteur van ‘Orde houden in het voortgezet onderwijs’.