Tag Archives: Verhoging onderwijskwaliteit

Verhoging onderwijskwaliteit. Nationaal Onderwijsakkoord

20131221-183951.jpg

Nationaal Onderwijsakkoord
In september 2013 hebben de sociale partners in het onderwijs ingestemd met het Nationaal Onderwijsakkoord. Cruciaal thema in dit akkoord is de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Nederland streeft ernaar tot de top vijf van de wereld te gaan behoren.

Wet medezeggenschap op scholen
De Wet medezeggenschap op scholen biedt de medezeggenschapsraad voldoende ruimte om actief invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijsaanbod.
Hoe kunnen besturen en medezeggenschapsraden stappen met elkaar zetten om tot de best presterende onderwijsstelsels ter wereld gaan behoren?

MR magazine
In januari 2014 verschijnt een artikel van Frederik Smit in MR magazine over dit onderwerp.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Advertenties