Tag Archives: Stappenplan

Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en school

stappenplan

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie het boekje Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Onderwijswerkplaats Radboud Universiteit, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Advertenties

Stappenplan ouders en school

stappenplan

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie het boekje Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Succesvol ouderbeleid VVE-locaties in Leiden

image001-1

Expertisecentrum Ouders, school en buurt begeleidt een bijeenkomst voor de gemeente Leiden over succesvol ouderbeleid bij VVE-locaties.

De datum van de bijeenkomst wordt binnenkort in overleg met de deelnemers opnieuw vastgesteld.

Bestemd voor scholen, maatschappelijke organisaties, peuterspeelzalen en kinderdagopvang.

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft het Expertisecentrum, Ouders, school en buurt het Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid VVE ontwikkeld.
https://itsexpertisecentrum.files.wordpress.com/2012/06/view_medewerkersstappenplanvve.pdf

Zie voor meer informatie over de rol van ouders bij opvang en onderwijs het boekje Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320