Tag Archives: schooltijden

Radio 1 Standpunt NL Ghislaine Plag spreekt met Frederik Smit

CK5-yhtXAAA54_L

Ghislaine Plag spreekt met Frederik Smit, senior onderzoeker ITS, Radboud Universiteit.
Het is zomer en we gaan lekker met z’n allen op vakantie. Al jaren de gewoonste zaak van de wereld: Elke regio zijn eigen vakantieperiode. Dankzij de vakantiespreiding weten scholen en ouders precies waar ze aan toe zijn. Maar daar komt mogelijk een einde aan. Dit najaar beslist staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs of hij de vaste tijden uit de wet schrapt omdat ze achterhaald zouden zijn. Zijn vaste vakanties inderdaad niet meer van deze tijd omdat steeds meer ouders flexibel werken? Of wegen de voordelen van vaste vakanties nog altijd het zwaarst: gewoon lekker makkelijk en goed te plannen.

http://www.stand.nl/stellingen/Binnenland/Vaste-schoolvakanties-moeten-worden-afgeschaft

Continurooster en andere schooltijden in het onderwijs

images-27

Naar aanleiding van vragen van Saskia Moes, Marjo Zonnevylle en Liesbet Snijkers informatie over de invoering van een continurooster in het onderwijs en tussenschoolse opvang.

Continu en vijf gelijke dagen rooster
Bijna iedere basisschool biedt leerlingen de gelegenheid om tussen de middag over te blijven, omdat steeds meer ouders buitenshuis werken. Het aantal basisscholen dat een continurooster invoert neemt dan ook sterk toe. Een deel van de scholen gaat een stap verder en wil het vijf gelijke dagen rooster invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen van deze roosters? Wat is de rol van de (g)mr?

Zie artikel van Frederik Smit in MR magazine over de invoering van een continurooster.
Andere tijden in het onderwijs

Tussenschoolse opvang
Op verzoek van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onder- wijs (BOPO) heeft het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen condities voor een goede tussenschoolse opvang in kaart gebracht. Van dit onderzoek wordt hier verslag gedaan. Het onderzoek startte in juni 2006 en is afgesloten in september 2007.

Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Meijvogel, R. (2007). Brood en spelen. Condities voor optimale tussenschoolse opvang. Nijmegen: ITS.
Brood en Spelen

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/