Tag Archives: school

Onderzoek partnerschap ouders en school in Den Haag

Unknown-1

Wethouder Ingrid van Engelshoven

Onderzoek
Peuterspeelzalen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en ROC’s  in de gemeente Den Haag nemen deel aan een onderzoek naar vormen van partnerschap ouders en school. Het onderzoek van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen wordt op de finale onderdelen uitgevoerd en ook gerapporteerd door dr. Frederik Smit.

Opbrengst
Wethouder Ingrid van Engelshoven van de Gemeente Den Haag krijgt met de onderzoeksresultaten inzicht in de relatie ouders en onderwijsinstellingen én gepercipieerde effecten van o.a. pedagogisch partnerschap en medezeggenschap op de schoolcultuur, prestaties en welbevinden van leerlingen.

Tip
Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Education Research: Challenges, Training Techniques and Improvements

9781614703150

Education research

Geert Driessen, Frederik Smit and Cees Klaassen: Connecting Ethnic Minority Parents to School: From Empirical Research to Practical Suggestions

Editors: Benita Montaño and Aaron Chacón

Book Description:
This book presents current research in the study of education, with a particular focus on the training techniques for educators and educational improvements. Topics discussed include connecting ethnic minority parents to school; school development in Hong Kong early childhood education; examining students’ attitudes to the mobile phone as an educational tool; relevant literature to the training of educators; instructional expenditures and accountability ratings; school and classroom diversity effects on cognitive and non-cognitive student outcomes; problem-solving as a component of the constructivist view of learning and the call for educational game design patterns. (Imprint: Nova)

Table of Contents:
Preface pp. i-x

Mothers’ Perspective on Caring for School-Aged Children With Chronic Health Problems
(Cecilia Obeng and Julie James)pp. 1-8

Connecting Ethnic Minority Parents to School: From Empirical Research to Practical Suggestions
(Geert Driessen, Frederik Smit and Cees Klaassen) pp. 9-20

School Development in Hong Kong Early Childhood Education: Understanding Progress Eight Years After the Implementation of School Improvement Initiatives pp. 21-32
(Yuen-ling Li)

Examining Students’ Attitudes to the Mobile Phone as an Educational Tool
(Norazah Mohd Suki) pp. 33-46

Communication and Conflict: A Review of the Literature Relevant to the Training of Educators pp. 47-68
(Jennifer Mahon)

Instructional Expenditures and Accountability Ratings: A Multi-Year Statewide Study
(Timothy B. Jones and John R. Slate)pp. 69-78

School and Classroom Diversity Effects on Cognitive and Non-Cognitive Student Outcomes
(Eddie Denessen, Geert Driessen and Joep Bakker) pp. 79-90

Problem-Solving as a Component of the Constructivist View of Learning (Michael Gr. Voskoglou)pp. 91-110

On the Awareness of UAE University Engineering Students with
ABET Accreditation
(Abdel-Hamid I. Mourad and Mohamed Y.E. Selim) pp. 111-126

Call for Educational Game Design Patterns
(Kristian Kiili) pp. 127-140

A Step-by-Step Guide To Students: How To Avoid Plagiarism
(Rakesh Sharma)pp. 141-152

Iranian Secondary Schools: Challenges for Using ICT in 21st Century (Bibi Eshrat Zamani) pp. 153-182

Index pp. 183-194

Series:
Education in a Competitive and Globalizing World
Binding: Hardcover
Pub. Date: 2013- January
Pages: 204, 7 x 10 (NBC – M)
ISBN: 978-1-61470-315-0
Status: AV

A Bridge to the Future. Collaboration between Parents, Schools and Communities

frederik

Herewith her Royal Highness Princess Margriet (left) with the researchers Frederik Smit, Cees Klaassen, Rolande Deslandes and Raquel-Amaya Martinéz González, ERNAPE-conference, 24 November 2001, Rotterdam, the Netherlands.

Parental involvement debated in the United States, 2014.

New York Times, April 12 2014: Parental involve­ment is overrated!
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/04/12/parental-involvement-is-overrated/?smid=tw-share

CNN, May 5 2014:

http://edition.cnn.com/2014/05/05/opinion/rogers-coffman-bergman-education-kids/

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Succesfactoren betrokkenheid ouders en school

omslagoudersnewgroot

De publicatie van Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Recensie van Mart Seerden (NBD|Biblion)
‘’Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’’

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Medezeggenschap en verhoging onderwijskwaliteit

Medezeggenschapenkwaliteitsverbetering

In oktober 2013 hebben de sociale partners in het onderwijs ingestemd met het Nationaal Onderwijsakkoord. Cruciaal thema in dit akkoord is de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Nederland streeft ernaar tot de top vijf van de wereld te gaan behoren. De Wet medezeggenschap op scholen biedt de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad voldoende ruimte om actief invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Internationaal onderzoek
Uit analyse van vergelijkend internationaal onderzoek naar de oorzaken van hoge of lage leerlingprestaties blijkt dat er één factor met kop en schouders boven uit steekt: de kwaliteit van de leraar. Niet zo verwonderlijk dus dat in het onderwijsakkoord het verminderen van de regel- en werkdruk, het hebben van voldoende bevoegde leraren en het geven van meer professionele ruimte en zeggenschap aan het onderwijspersoneel belangrijke elementen zijn.

MR magazine
Eind januari 2014 verschijnt een artikel van Frederik Smit in MR magazine over medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs.

Uitgeverij SWP
In het voorjaar van 2014 verschijnt bij uitgeverij SWP Amsterdam de uitgave:
Frederik Smit. ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen’.

Check: http://www.swpbook.com/auteurs/633

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Wethouder Hugo de Jonge wil stedelijk ouderplatform in Rotterdam

  HugodeJonge

  Wethouder Hugo de Jonge van onderwijs, jeugd en gezin is akkoord gegaan met het voorstel van onderwijsbeleidsadviseur Eddie Meijer om een ouderplatform op te richten in Rotterdam.

  Over ongeveer een maand is de oprichtingsbijeenkomst en ouders kunnen dan zelf beslissen hoe een en ander er uit moet gaan zien.

  De wethouder heeft aangegeven dat hij het hele onderwijsveld van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf tot en met MBO met het platform wil bereiken.

  Op 26 november 2013 was in hotel New York in Rotterdam de start van een discussie over ouderplatforms en lokaal onderwijsbeleid. Hebben ouders ‘live’ en via digitale platforms – op het niveau van de stad – iets te zeggen over het onderwijsbeleid? Wat zijn ervaringen van ouders met de bovenbestuurlijke MR, de GMR, de ouderraad, de cliëntenraad of consumentenvereniging richting scholen, schoolbesturen en politiek in Rotterdam?

  MR magazine
  In november 2013 verscheen een artikel van Frederik Smit in MR magazine over dit onderwerp.
  Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=295

  Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

  Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Hoe betrokken moeten ouders zijn bij de schoolcarrière van hun kroost?

Opvoedvraagnew

De opvoedvraag

Big mama is watching you. Tenminste, dat wil de middelbare school van zoonlief (12) graag. Via een inlogsysteem op de website van de school mag moeder op de ‘ouderlogin’. Net als alle ouders heeft ze in een klik of twee inzage in wijzigingen, proefwerkroosters en cijfers. Alles is traceerbaar vanachter het bureau, in de trein of vanuit de luie stoel.

Tot haar verbazing adviseert zoons docent ook nog eens iets anders dan de school: Log vooral niet in! Zijn motivatie: Laat je kind merken dat jij hem vertrouwt. Hij moet zelf met belangrijke informatie komen, anders is er iets mis.

Frederik Smit beantwoordt de opvoedvraag in Trouw, woensdag 14 oktober 2013.

Trouw

https://www.facebook.com/#!/pages/Expertisecentrum-Ouders-school-en-buurt/148403755230381

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Ouders willen liever niet als politieagent optreden. Huiswerk is steeds minder thuiswerk


TV Gelderland

De meeste ouders vragen hun kinderen belangstellend of het huiswerk al ‘af’ is, maar bemoeien zich er verder niet mee. Dit omdat ze hun kinderen niet willen achtervolgen met controle op het huiswerk en vaak ook niet weten wat ze precies moeten controleren.

De plaats waar leerlingen huiswerk maken, is niet meer altijd vanzelfsprekend thuis. Steeds meer kinderen maken gebruik van instellingen voor huiswerkbegeleiding na schooltijd.

Artikel Huiswerk steeds minder thuiswerk

Over het algemeen is er een positief effect waar te nemen van de betrokkenheid van ouders thuis, eerder van de betrokkenheid van ouders op school. Zo stellen ouders over het algemeen positieve effecten van huiswerkbegeleiding vast. Niettemin zijn er ook onderzoeken waarin van deze begeleiding geen positieve relatie met de ontwikkeling van het kind gevonden wordt. Dit wordt wel verklaard doordat het kind een te grote bemoeienis van de ouders thuis zou ervaren en daarmee een beperking in de autonomie bij het maken van huiswerk (Bakker e.a, 2013)

Bakker, J, Denessen, E, Dennissen, M & H. Helma Oolbekkink-Marchand. Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol van leraren daarbij. Nijmegen. Radboud Universiteit Nijmegen.

Check:
http://www.nro.nl/binaries/hst%3Ahst/hst%3Asites/nro-nl/hst%3Acontent/algemeen/actueel/nieuws/items/call-ouderbetrokkenheid-ppo-open-voor-aanvragen/call-ouderbetrokkenheid-ppo-open-voor-aanvragen/subsites%3Acontentblocks%5B4%5D/subsites%3AdocumentItem/ppo—reviewstudie-proo-leren-en-ouderbetrokkenheid/subsites%3Adocument

Hoe ouders effectief betrekken bij het onderwijs van hun kind?

Zie Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Joke Verwoerd, LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs: ‘Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Wetenschappelijke artikelen / Scientific articles in journals Frederik Smit

Scientific articles in journals

2011
Driessen, G., Smit, F., & Klaassen, C. (2011). Connecting ethnic minority parents to school. From empirical research to practical suggestions. Journal of Education Research, 4(1), 9-20.

2008
Smit, F., Driessen, G., Sleegers, P., & Teelken, C. (2008). Scrutinizing the balance: Parental care versus educational responsibilities in a changing society. Early Child Development and Care, 178(1), 65-80.
Driessen, G., Sleegers, P., & Smit, F. (2008). The transition from primary to secondary education: Meritocracy and ethnicity. European Sociological Review, 24(4), 527-542.

2007
Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Sleegers, P. (2007). Types of parents and school strategies aimed at the creation of effective partnerships. International Journal about Parents in Education, 1(0), 45-52.
Smit, F., & Driessen. G. (2007). Parents and schools as partners in a multicultural, multireligious society. Journal of Empirical Theology, 20(1), 1-20.
Driessen, G., & Smit, F. (2007). Effects of immigrant parents’ participation in society on their children’s school performance. Acta Sociologica, 50(1), 39-56.

2005
Teelken, C., Driessen, G., & Smit, F. (2005). Frictions between formal education policy and actual school choice: Case studies in an international comparative perspective. International Review of Education, 51(1), 35-58.
Driessen, G., Smit, F., & Sleegers, P. (2005). Parental involvement and educational achievement. British Educational Research Journal, 31(4), 509-532.
Smit, F., & Driessen, G. (2005). Ethnic minority parents’ and teachers’ orientation on collaboration between home and school: Strategies and contexts. Aula Abierta, 86(1-2), 169-184.

1996
Smit, F., & Esch, W. van (1996). Current trends in the partnership between parents and schools in the Netherlands. In D. Davies & V. Johnson (Eds.), Crossing boundaries with action research: A multinational study of school¬-family-community collaboration. International Journal of Educational Research, 25 (1), 67-73.

Chapters in books

2009
Smit, F., Driessen, G., & Felling, B. (2009). The functioning of the Platform for Ethnic Minority Parents in the Netherlands. In G. Johansson & M. Kristoffersson (Eds.), Diversity in education (pp. 121-130). Malmö, Sweden: Malmö University.
Smit, F., & Driessen, G. (2009). Creating effective family-school partnerships in highly diverse contexts. Building partnership models and constructing parent typologies. In R. Deslandes (Ed.), International perspectives on contexts, communities and evaluated innovative practices: Family-school-community partnerships (pp. 64-81). London: Routledge.

2007
Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R., & Sleegers, P. (2007). Types of parents and school strategies aimed at the creation of effective partnerships. In H. Phtiaka & S. Simeonidou (Eds.), Schools and families in partnership: Looking into the future (pp. 61-70). Nicosia, Cyprus: Cyprus Association of Inclusive Education/University of Cyprus.

2005
Driessen, G., & Smit, F. (2005). Integration, participation and education: Effects of minority parents’ societal participation on their children’s cognitive and non-cognitive competencies. In R.-A. Martínez-Gonzáles, Ma del Henar Pérez-Herrero & B. Rodríguez-Ruiz (Eds.), Family- school-community partnerships merging into social development (pp. 171-190). Oviedo: Grupo SM.
Smit, F. (2005). Ethnic minority parents and schools: Strategies to improve parental involvement and participation. In M. Mendel (Ed.), Schools’ perspectives on collaboration with families and community (pp. 99-114). Gdansk: University Gdansk.
Smit, F., & Driessen, G. (2005). Parent-school-community relations in a changing society: Bottlenecks, pitfalls and solutions. In R.-A. Martínez-Gonzáles, Ma del Henar Pérez-Herrero & B. Rodríguez-Ruiz (Eds.), Family-school-community partnerships merging into social development (pp. 353-372). Oviedo: Grupo SM.
Klaassen, C., Smit, F., Driessen, G., & Vroom, X. de (2005). Minority parents, integration and education in a changing society: The Netherlands as an example. In R.-A. Martínez-Gonzáles, Ma del Henar Pérez-Herrero & B. Rodríguez-Ruiz (Eds.), Family-school-community partnerships merging into social development (pp. 373-389). Oviedo: Grupo SM.

2003
Smit, F., Driessen, G., Sleegers, P., & Hoop, P. (2003). Ethnic minority parents and schools: Strategies to improve parental involvement and participation. In S. Castelli, M. Mendel & B. Ravn (Eds.), School, family, and community partnership in a world of differences and changes (pp. 105-118). Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego.
Klaassen, C. & Smit, F. (2003). Changing responsibilities between home and school. Consequences for the pedagogical professionality of teachers. In F. Smit, K. van der Wolf & P. Sleegers (eds.), A bridge to the future. Collaboration between parents, schools and community (pp. 103-108). Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

2001
Smit, F., Driessen, G. & Sleegers, P. (2001). Relationships between parents of ethnic minority children, schools and supporting institutions in the local community — some ideas for the future. Paper European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), Rotterdam, the Netherlands, November 22-23, 2001. In F. Smit, K. van der Wolf & P. Sleegers (Eds.), A bridge to the future. Collaboration between parents, schools and communities (pp. 255-258). Nijmegen: ITS.

1999
Smit, F., Moerel, H., & Sleegers, P. (1999). Experiments with the role of parents in primary education in the Netherlands. In F. Smit, H. Moerel, K. van der Wolf & P. Sleegers (Eds.), Building bridges between home and school (pp. 37-42). Nijme¬gen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

1994
Smit, F. & Esch, W. van (1994). Opportunities for parents to influence education in the Netherlands. In A. Macbeth & B. Ravn (Eds.), Expectations about parents in education. European perspectives (59-67). Glasgow: University of Glasgow.

1993
Smit, F. & Esch, W. van (1993). Parents in schools and school governing boards in the Netherlands. In: F. Smit, W. van Esch & H. Walberg (Eds.), Parental involvement in education. (pp. 67-74). Nijmegen: ITS.

1991
Smit, F. (1991). Parent participation in school. In School-environment dialogue. Second European conference on school democratization (final report) (pp. 53-61). Lissabon, Portugal: Ministério de Educacao/GEP.

1989
Frederik Smit (1989). The need for a pupils’ statute in a democratic school. In: K. Jensen & S. Walker (Eds.). Towards democratic schooling. European experiences (pp.156-160). Milton Keynes: Open University.

1987
Smit, F. (1987). Teacher and pupil participation in education and its educational conditions. In: K. Jensen, O. Larsen & E. Spaet Henriksen (Eds.), A report on European Conference concerning school democratization (pp. 210-219). Copenhagen: Department of Pedagogy and Psychology Royal Danish School of Educational Studies.

Books / reports

2011
Vrieze, G., Smit, F. & Laven, M. (2011). Keeping up Appearances. The functioning of EU Agencies: Policy Recommendations. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

2001
Smit, F., Wolf, K. van der, & Sleegers, P. (Eds.) (2001). A bridge to the future. Collaboration between parents, schools and community. Third International Conference of the European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), Rotterdam, November 2001. Nijmegen/Amsterdam: ITS¬/SCO-Kohnstamm Instituut.

1999
Smit, F., H. Moerel, Wolf, K. van der & Sleegers, P. (Eds.). (1999). Building bridges between home and school. Second International Conference of the European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), Amsterdam, November 1999. Conference Report. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

1998
Kessel, N. van & Smit, F. (1998). The making of the three scenarios. Schooling for tomorrow learning and schooling in the knowledge society. Report of the OECD/Dutch Ministry of Education, Culture and Science on Schooling for Tomorrow in the Knowledge Society. OECD/Ministry of Education, Culture and Science: The Hague.

El Furkan, Ababil, Kethel en De Wieken in top 10 Cito-scores Schiedam

SUPEROUDER

Top 10 basisscholen Schiedam:

• El Furkan 8.2
• Het Startblok 7.8
• Ababil 7.8
• Het Windas 7.6
• De Regenboog 7.4
• Sint Bernardus 7.4
• Kethel 7.3
• Sint Jan 7.3
• De Wieken 7.3
• De Taaltuin 7.1

Check: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/special/publicatie-cito-scores-kijk-hoe-jouw-school-scoort

De Islamitische basisscholen in Schiedam (El Furkan en Ababil) presteren, net als landelijk, mede door de rol van ouders relatief goed.
Check: http://www.metronieuws.nl/nieuws/islamitische-scholen-presteren-relatief-goed-in-cito-test/SrZmip!OvWMIwzbml22/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen begeleidt de actieteams van de peuterspeelzalen / basisscholen El Furkan, Ababil, Kethel, De Wieken en de (pedagogisch) medewerkers van de aanbieders van peuterspeelzaalwerk om het ouderbeleid te versterken.

Het Expertisecentrum heeft een innovatieve begeleidingsopzet ontwikkeld voor het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid. Het uitgangspunt is dat alle ouders kunnen bijdragen aan de ontwikkelingsstimulering en het optimaliseren van de onderwijsresultaten van hun kinderen.

Het Expertisecentrum werkt daarbij nauw samen met de gemeente Schiedam, KomKids B.V. en stichting SWS Welzijn als aanbieders van peuterspeelzaalwerk.

Zie: MR – magazine, nr. 4, mei 2013, pp. 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=278

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/