Tag Archives: Rotterdam

A Bridge to the Future. Collaboration between Parents, Schools and Communities

frederik

Herewith her Royal Highness Princess Margriet (left) with the researchers Frederik Smit, Cees Klaassen, Rolande Deslandes and Raquel-Amaya Martinéz González, ERNAPE-conference, 24 November 2001, Rotterdam, the Netherlands.

Parental involvement debated in the United States, 2014.

New York Times, April 12 2014: Parental involve­ment is overrated!
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/04/12/parental-involvement-is-overrated/?smid=tw-share

CNN, May 5 2014:

http://edition.cnn.com/2014/05/05/opinion/rogers-coffman-bergman-education-kids/

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Frederik Smit (red.) (2013). Professionele communicatie. Meesterklasbijdragen Rotterdam 2. Partnerschap Ouders, school en buurt

Professionelecommunicatieboek

Op 20 februari 2013 is een Meesterklas georganiseerd en de bundel ‘Professionele communicatie. Meesterklasbijdragen Rotterdam 2. Partnerschap Ouders, school en buurt’ gepresenteerd in Villa Zebra, te Rotterdam.

Met bijdragen van ITS – Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, FORUM, Universiteit van Amsterdam /Hogeschool van Amsterdam, Stichting Actief Ouderschap, KPC-Groep, Toegepaste positieve psychologie Positief Onderwijs, Stichting De Katrol in Rotterdam, CED-Groep en een bevlogen wetenschapsjournaliste.

Auteurs:
Prof. mr. Pieter Huisman, prof. dr. Kees van der Wolf, dr. Frederik Smit, dr. Geert Driessen, drs. Mieke van Stigt, drs. Mariëtte Lusse, drs. Annet Hermans, drs. Robert van Muligen, drs. Maryse Bolhuis, Jacqueline Boerefijn en Sandra Pardoel.

Redactie: dr. Frederik Smit.

MEESTERKLAS in Villa Zebra: ”Professionele communicatie met ouders”

Wees-uniek

Op verzoek van de Gemeente Rotterdam, afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) organiseert Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen in samenspraak met de Hogeschool Rotterdam, op woensdag 20 februari 2013 een Meesterklas over moderne, professionele, communicatie.

Deze Meesterklas is bestemd voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs met als thema:

“Moderne, professionele communicatie school en ouders”

Waar? Rotterdam: Villa Zebra.

Met bijdragen van Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, FORUM, Universiteit van Amsterdam /Hogeschool van Amsterdam, Stichting Actief Ouderschap, KPC Groep, Toegepaste positieve psychologie Positief Onderwijs, Stichting De Katrol in Rotterdam, CED-Groep en een bevlogen wetenschapsjournaliste.

Aanmelding in volgorde van binnenkomst. De gemeente Rotterdam betaalt voor de deelnemende scholen uit de stad de helft van het inschrijfgeld.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl/06-12413905

Betere schoolcijfers met betrokken ouders

ouderbetrokkenheid-goed-voor-leerl

Op verzoek van het programmabureau Beter Presteren van de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse schoolbesturen heeft het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, een literatuurstudie uitgevoerd naar ouderbetrokkenheid en ervaringen geïnventariseerd met ouderbetrokkenheid bij directies en ouders in Rotterdam en in de rest van Nederland.

Frederik Smit, Menno Wester & Jos van Kuijk (2012). Beter presteren in Rotterdam. School en ouders samen. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: Smit, F., Wester, M., & Kuijk, J. van (2012). Beter presteren in Rotterdam. School en ouders samen. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: PROFESSIONELE COMMUNICATIE

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Frederik Smit (red.) (2012). Lessen van Successen in Rotterdam. Bijdragen Meesterklas.

Lessen van successen in Rotterdam

Lessen van successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen.

Frederik Smit (red.) (2012). Lessen van Successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Met bijdragen van Annette Diender, Frederik Smit, Mariëtte Lusse, Martine van der Pluijm, Marloes Endenburg & Sandra Pardoel, Marian Bentvelzen, Gerben Heldoorn & Ton Legerstee.

Betere onderwijsresultaten door ouders meer te betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat is waar ouderbetrokkenheid in Rotterdam om draait. Vaak wordt ouderbetrokkenheid gezien als een manier om de werkdruk op scholen iets te verlichten, of als middel tot culturele integratie. Heel mooi natuurlijk, maar ouderbetrokkenheid is veel meer in Rotterdam. En dan heb ik het over de bevordering van de leerprestaties van de kinderen.

Onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten van onze Rotterdamse leerlingen moeten de komende jaren fors omhoog. Hoewel de afgelopen jaren de verbetering is ingezet en we de achterstand langzaam inlopen, blijven de onderwijsresultaten in de Maasstad achter bij de rest van het land. Het vorig jaar gelanceerde programma Beter Presteren is bedoeld om de onderwijsresultaten op te schroeven. Scholen en docenten zijn aanspreekbaar op de onderwijsresultaten van onze kinderen. Maar zij zeker niet alleen. Ook de ouders zijn nadrukkelijk aan zet.

Nieuwe inzichten en praktische handreikingen
In dit boek zijn nieuwe inzichten en praktische handreikingen bij elkaar gebracht. Tezamen zijn ze gepresenteerd tijdens de ‘Meesterklas Educatief partnerschap ouders, leerlingen en school’. Onderwijsprofessionals, doe er uw voordeel mee. De Rotterdamse lessen van successen zijn in veel situaties toepasbaar. Niet alleen school, maar ook ouders en – vooral – uw leerlingen worden er beter van.

Met een inleiding van Hugo de Jonge, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin, Rotterdam

Deze uitgave is een onderdeel van de Meesterklas.