Tag Archives: publicatie

Smit, F., Wester, M., & Kuijk, J. van (2012). Literatuurstudie ouderbetrokkenheid en verbeteren van leerprestaties

OuderbetrokkeneheidenbevorrderingleerprestatiesNijmegen2013

In opdracht van Programma Beter Presteren, Gemeente Rotterdam, heeft Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen een literatuurstudie uitgevoerd naar ouderbetrokkenheid en verbeteren van leerprestaties. Onderzoeksvragen: wanneer leidt beleid om onderwijsondersteunend gedrag van ouders en educatief partnerschap tussen ouders en school te optimaliseren in een multiculturele grootstedelijk context tot aantoonbaar hogere onderwijsresultaten? Wat zijn de succesfactoren?

Onderzoeksrapport: Smit, F., Wester, M., & Kuijk, J. van (2012). Ouderbetrokkenheid en verbeteren van leerprestaties. Literatuurstudie. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/vm-afgerond-0/ouders-school/ouderbetrokkenheid/

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 30 januari, 6 maart, 20 maart, 17 april en 15 mei 2013 in Nijmegen – op basis van recent onderzoek en goede praktijken – een Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: “Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties”.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/