Tag Archives: professionele leergemeenschap

Gidion Peters, Reflectieve Communicatie Scrum Trainer: scrummend naar een professionele leergemeenschap

1cc20b1

Gidion Peters, Reflectieve Communicatie Scrum Trainer. Agile/scrum consultant vanuit #scrum4gov

Scrummend naar een professionele leergemeenschap
Scrummen is een term uit het rugbyspel, waarbij spelers op een georganiseerde wijze samenwerken om een doel te bereiken. Je werkt resultaat gedreven en in kleine stappen om steeds te kijken of iedereen nog doet wat nodig is om beleid te maken en uit te voeren. Het is een actieve aanpak, waarbij met zelfsturende teams vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gewerkt. Scrum wordt inmiddels toegepast in diverse organisaties op gebieden als organisatieontwikkeling, communicatie, innovatie en financiën, en in het onderwijs zelf. Hoe zou de school de scrumvergaderingen kunnen inzetten bij het vormgeven van een professionele leergemeenschap? Wat is de meerwaarde? Ervaar scrum tijdens deze interactieve workshop.

MR magazine
Zie artikel van Frederik Smit in MR magazine, maart 2014, over vergaderen en scrummen.

http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=312

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Martijn Nolen en Frederik Smit: 

Medezeggenschap in een professionele leergemeenschap


martijn-nolenfrederiksmitbijgesneden

Martijn Nolen en Frederik Smit
Martijn Nolen, juridisch expert, sector onderwijs & kennis, 
Van Doorne Advocaten.
Frederik Smit, senior onderzoeker, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad als ‘critical friend’ van de bestuurder/ directeur/ schoolteam bij het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in een professionele leergemeenschap, geworteld in de buurt.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/