Tag Archives: professionaliseren

De Wet van de oogst. Partnerschap ouders, school en buurt. Bijdragen Meesterklas

De Wet van de oogst

De Wet van de oogst. Partnerschap, ouders, school en buurt. Meesterklasbijdragen

Frederik Smit (red.) (2011). De Wet van de oogst. Partnerschap Ouders, school en buurt. Meesterklasbijdragen. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Met bijdragen van prof. dr. Kees van der Wolf, prof. mr. dr. Miek Laemers, prof. dr. Louis Tavecchio, drs. Henk Jansen, mr. Katinka Slump, Menno van de Koppel, mr. dr. Joke Sperling, Kees Jansen, Ouko Beuving, drs. Lenie van Lieverloo, drs. Cees de Wit en drs. Mariëlle Rutten.

Er is een groeiende aandacht voor samenwerking van opvoeders, thuis en op school, en voor de verantwoordelijkheden en plichten van de ouders als deelnemers in de samenleving. We zien opvoeding en onderwijs steeds vaker als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, de school en de ‘community’ (wijk, buurt). Zoals ze in Afrika zeggen: ‘It takes a village to raise a child’. Ouders zijn op hun beurt doorgaans (zeer) geïnteresseerd in het onderwijs dat hun kinderen volgen.

Traditionele boerenbedrijf
Onderwijsinstellingen kunnen wat betreft de bedrijfsvoering om ouders en buurt bij de school te betrekken veel leren van het traditionele boerenbedrijf waar men blootgesteld is aan grillige weersomstandigheden. Op basis van de ‘Wet van de oogst’
tracht men in de agrarische sector een goede basis te leggen voor succes door planning, voorbereiding, effectief, efficiënt werken te combineren met geduld, doorzettingsvermogen en een goede timing (Covey, 1989).
De meeste werkplekken in het onderwijs zijn uiteraard niet te vergelijken met die van een agrariër, maar u kunt er wel veel leren over wat nodig is om een kwaliteitsproduct te ontwikkelen.

‘Meesterklassen’
Het Expertisecentrum Ouders, school en buurt is in het voorjaar van 2011 gestart met het organiseren van ‘Meesterklassen’ voor schoolbesturen, schoolleiders en MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens de Meesterklassen is met name aandacht besteed aan planmatig werken, effectief werken en hoe op een evenwichtige wijze proberen om te gaan met de belangen van de betrokkenen.

Deze uitgave is een onderdeel van de Meesterklas.