Tag Archives: opvoeding

Frederik Smit op de NOT

img_8572-1

Frederik Smit geeft op de NOT/Jaarbeurs in Utrecht, op donderdag 29 januari, 9.45 uur een voordracht over partnerschap ouders en school.

Wat zijn kritische succesfactoren voor optimale samenwerking ouders en school?

Er is een groeiende aandacht voor samenwerking van opvoeders, thuis en op school en voor de taken, verantwoordelijkheden en plichten van de ouders als deelnemers in de samenleving. Opvoeding en onderwijs worden steeds vaker gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, de school en de ‘community’ (wijk, buurt). Zoals ze in Afrika zeggen: ‘It takes a village to raise a child’.

Scheve verhouding
Er is echter een scheve verhouding tussen de rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school. Scholen hebben relatief veel plichten en ouders relatief veel rechten. Wat zijn de kritische succesfactoren voor optimale samenwerking ouders en school?

http://www.onderwijssymposia.nl/ouders/programma

Uitgeverij SWP, Nieuwe Keizersgracht 45, 1018 VC Amsterdam. http://www.swpbook.com/auteurs/633

Radboud Universiteit Nijmegen, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Academische Meesterklas Partnerschap, ouders, school en buurt

 
Kasteel Heyendael

Veel mensen in het onderwijs vinden het moeilijk te begrijpen dat ouders onderwijs belangrijk vinden, terwijl ze nauwelijks betrokken zijn of participeren. Succesfactoren voor ouderbetrokkenheid zijn: mentaliteitsverandering, visie ontwikkelen, leren van ‘good practices’ en benutten van sociaal kapitaal.

Meesterklas ambities waar maken met ouderbetrokkenheid

ITS Radboud Universiteit Nijmegen organiseerde op 20 juni een Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het primair en voortgezet onderwijs met als thema:

Ambities waar maken met ouderbetrokkenheid”

Doel van deze dag was om met de deelnemers concrete stappen te zetten om ouderbetrokkenheid een structurele plaats te geven binnen hun werkzaamheden.

Speciale gast prof. dr.Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht

Micha de Winter

Het programma startte om 10.00 uur met inspirerende presentaties

dr. Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Succesfactoren Educatief Partnerschap. Ambities waar maken in po’


drs. Mariëtte Lusse, Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Talentontwikkeling  ‘Een nieuwe aanpak van ouderbetrokkenheid. Ambities waar maken in vo’


Aan het eind van de ochtend  volgde een boeiende discussie onder leiding van dagvoorzitter Ton Legerstee, Beleidsadviseur, JOS, Rotterdam

Na een gezonde, interactieve, (vegetarische) lunch met een vernieuwende aanpak voor netwerken en uitwisselen van ervaringen werden de presentaties uitgewerkt in workshops.

Workshops met succesvolle praktijkvoorbeelden:

David Kranenburg, directeur basisschool Caleidoscoop Almere en voorzitter van Actief Ouderschap ‘Tips en tools om partnerschap met ALLE ouders aan te gaan’

drs. Maartje Reitsma, onderzoeker / adviseur KPC Groep ‘Moderne vormen van effectieve communicatie, samenwerking en medezeggenschap’

Karin Vosters, gecertificeerd Sociocratisch scholingsdeskundige en voorzitter van de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag ‘De 5 succesfactoren van Sociocratische stuurkunde om ouderbetrokkenheid te realiseren’

Joke Kiewiet-Kester helpt scholen met visie, functiemix en oudercontact ‘Samenwerken met ouders, 21 verbetermogelijkheden’

prof. dr. Micha de Winter ‘Het belang van wederkerige betrokkenheid van ouders & school. Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’

Opbrengst van de Meesterklas

De Meesterklas gaf de deelnemers inzicht hoe zij hun kwaliteiten effectief kunnen inzetten om de resultaten van de leerlingen fors te verbeteren en gedetailleerd uit te werken in actieplannen, nieuwe aanpakken, werkplannen en in het schoolplan. De deelnemers kregen bruikbare tools, stappenplannen en suggesties aangereikt om de samenwerking met ouders voor de eigen situatie creatief inhoud te geven en de schoolprestaties van leerlingen aanzienlijk te verbeteren.

De dag werd om 17.30 uur afgesloten met een drankje en een hapje.

Iedere deelnemer ontving het boek ‘ Partnerschap, Ouders en School. Ambities waar maken met ouderbetrokkenheid.’

Locatie: Kasteel Heyendael
Faculty Club Huize Heyendael
Geert Grooteplein-Noord 9
6525 EZ Nijmegen
Telefoon: (024) 361 12 82

Planning Meesterklassen:
Nijmegen: 19 september 2012
Nijmegen: 10 oktober 2012
Rotterdam: 7 november 2012

Informatie
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/
Frederik Smit: e-mail F.Smit@its.ru.nl; telefonisch 0612413905.