Tag Archives: opvoeden

Frederik Smit & Jan Doesborgh (2001). De onderhandelmores in opvoedend Nederland

Onderhandelmores opvoedend Nederland

In opdracht van de redactie van de Volkskrant heeft het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) in 2001 onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop ouders met hun kinderen onderhandelen over dagelijkse gebeurtenissen. Hierdoor is een beeld verkregen van het functioneren van de onderhandelingshuishouding zoals ouders dit percipiëren.

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door dr. Frederik Smit (projectleider), drs. Jan Doesborgh, dr. Hans van Gennip, drs. Nico van Kessel (ITS) en prof. dr. Jan Janssens (sectie orthopedagogiek, gezin en gedrag van de Katholieke Universiteit Nijmegen).

Het onderzoek is op constructieve wijze begeleid door drs. Mirjam Schöttelndreier van de Volkskrant.

Frederik Smit en Jan Doesborgh, m.m.v. Hans van Gennip, Nico van Kessel & Jan Janssens (2001). De onderhandelmores in opvoedend Nederland. Nijmegen: ITS.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=270

prof. mr. Pieter Huisman: ‘’Leraren dienen ouders aan te spreken op hun opvoedplicht’’

Pieter Huisman


http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Wat zijn rechten en plichten van (individuele) ouders ten opzichte van de school?

Ouders hebben recht op informatie, inzage in het leerlingdossier, recht op overleg (zoals bij passend onderwijs) en actie door de school (bijvoorbeeld bij dyslexie of bij pesten).

Er zijn ook plichten van ouders zelf zoals een algemene opvoedplicht, normconform gedrag ten opzichte van personeel, en meewerken bij maatregelen om bijvoorbeeld pestgedrag te bestrijden.

In MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, ITS Radboud Universiteit Nijmegen, op 7 november uitgelegd met interessante cases uit de praktijk.

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Vragen?
Frederik Smit: 06-12413905