Tag Archives: Onderzoeksgebied

Onderzoek educatief partnerschap in Arnhem

images-55

Uitnodiging
Ouders, managers, directeuren, pedagogisch medewerksters, leerkrachten groep 1 en 2, interne begeleiders, oudercontactpersonen, trainers en externe begeleiders hebben een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek naar educatief partnerschap van ouders en (voor)school in Arnhem ontvangen.

Stichting PAS
Stichting PAS heeft het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen verzocht een onderzoek uit te voeren hoe de relatie ouders en (voor)school te optimaliseren in de gemeente Arnhem.

Positieve effecten
De onderzoeksresultaten bieden de drie gezamenlijke schoolbesturen Primair Onderwijs: De Basis, Delta, Fluvius en de Gemeente Arnhem inzicht om vast te stellen of de aanpak van de Stichting PAS en Stichting Actief Ouderschap op (voor)scholen positieve effecten heeft op de kinderen.

Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Ouderbetrokkenheid als onderzoeksgebied

Expertisecentrumbeeldmerk2013

Speerpunten binnen het onderzoek van Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit zijn: ouderbetrokkenheid en innovatief onderwijs, kwaliteit van het onderwijs, kinderopvang, Voor- en Vroegschoolse Educatie, medezeggenschap en gezagsverhoudingen in het onderwijs.

Check:
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/Onderzoeksgebied Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: Moderne professionele communicatie

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/”>Conferentie Inspirerend gezag in het onderwijs. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.