Tag Archives: onderwijskwaliteit

Meer scholen kiezen voor korte lesdagen

2015-01-27 09:03:29 DEN HAAG - Een tafel voor leerlingen in een klas op een basisschool. ANP REMKO DE WAAL

2015-01-27 09:03:29 DEN HAAG – Een tafel voor leerlingen in een klas op een basisschool. ANP REMKO DE WAAL

Korte lesdagen
Steeds meer basisscholen kiezen voor lesdagen waarbij kinderen minder lang op school zitten. Uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat volgend schooljaar 56 procent van de scholen het traditionele rooster hanteert. In het schooljaar 2011-2012 was dat nog 77 procent.

Veel scholen kiezen roosters waarbij kinderen kort lunchen en een stuk vroeger klaar zijn.

http://nos.nl/artikel/2040499-meer-basisscholen-kiezen-kortere-lesdagen.html

Ministerie van OCW
Binnenkort verschijnt in opdracht van het ministerie van OCW een internationale literatuurstudie naar de effecten van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij kinderen.

Onderzoek
Het accent van het onderzoek ligt op evaluatieve studies waarin op wetenschappelijke wijze en volgens gangbare methodologisch standaarden effecten van variaties in onderwijstijd en onderwijskwaliteit waren bepaald.

Onderzoeksvragen
1. Welke vormen van variatie in de onderwijstijd zijn van belang: variatie in individuele onderwijstijden en/of variatie in schooltijden binnen een schooldag?
2. Wat is het effect van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij leerlingen?
3. Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden om de onderwijskwaliteit te borgen bij een verdere flexibilisering van de onderwijstijd?
4. Welk effect heeft de verdere flexibilisering van de onderwijstijd op schoolniveau op de kwaliteit van het gegeven onderwijs?
5. Zijn er nieuwe (review)studies verschenen naar het effect van langere schooldagen, brede scholen, het bioritme model, lengte van zomervakanties en jonger starten?
6. Geven deze studies nieuwe inzichten of kantelen zij het beeld van het (positieve) effect van bepaalde aanpassingen op de onderwijskwaliteit?

Tweede Kamer
Het onderzoeksrapport wordt voor de zomervakantie naar de Tweede Kamer verstuurd.

Onderzoeksrapport
Frederik Smit, Geert Driessen & Jos van Kuijk (2015). Variatie in schooltijd en
onderwijskwaliteit. Een internationale literatuurstudie naar effecten van verschillende invullingen van de onderwijstijd op de onderwijskwaliteit. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit.

Contactpersoon
dr. Frederik Smit
E-mail F.Smit@its.ru.nl

Onderzoeksrapport variatie in schooltijd en onderwijskwaliteit

images-51

Ministerie van OCW
In opdracht van het ministerie van OCW heeft het ITS van de Radboud Universiteit – op basis van een internationale literatuurstudie – onderzocht wat de effecten zijn van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij kinderen. Het accent van het onderzoek lag op evaluatieve studies waarin op wetenschappelijke wijze en volgens gangbare methodologisch standaarden effecten van variaties in onderwijstijd en onderwijskwaliteit waren bepaald.

Tweede Kamer
Het onderzoeksrapport wordt voor de zomervakantie naar de Tweede Kamer verstuurd.

Onderzoeksrapport
Frederik Smit, Geert Driessen & Jos van Kuijk (2015). Variatie in schooltijd en
onderwijskwaliteit. Een internationale literatuurstudie naar effecten van verschillende invullingen van de onderwijstijd op de onderwijskwaliteit
. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit.

Contactpersoon
dr. Frederik Smit

Code goede medezeggenschap en onderwijskwaliteit

medezeggenschapenkwaliteitsverbetering

Elk besluit van het bestuur, hoe visionair en inspirerend ook, wordt beter naarmate leden van de medezeggenschapsraad in alle vrijheid hun mening erover kunnen geven.

Zie artikel van Frederik Smit (2013). Code als richtlijn. Beter functioneren.MR magazine, 28 (6), 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=289

Zie boek Frederik Smit (2014). ’Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs’. Amsterdam: SWP.

Check: http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Verhoging onderwijskwaliteit. Nationaal Onderwijsakkoord

onderwijskwaliteit

In het najaar van 2013 heeft het kabinet een principeakkoord gesloten met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord. In het akkoord wordt de ambitie verwoord als het streven naar ‘excellent onderwijs’ om tot de top vijf van de wereld te gaan behoren. Een cruciaal thema in dit akkoord is de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. De Wet medezeggenschap onderwijs biedt de medezeggenschapsraad ruimte om actief invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

MR magazine
Zie artikel van Frederik Smit in MR magazine over verhoging onderwijskwaliteit, januari 2014.
http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=309

Uitgeverij SWP
In het voorjaar van 2014 verschijnt bij uitgeverij SWP Amsterdam de uitgave:
‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen’.
Check: http://www.swpbook.com/auteurs/633

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht. Kwaliteitshandboek medezeggenschap onderwijs

praktischetoelichtingwms850344

Het onderwijs moet volgens Sander Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen, de middelmatigheid dient te worden doorbroken. De kennis, ervaring en betrokkenheid van de gemeenschap in en rondom de school kan volgens hem nog beter worden benut. Om te beginnen met de ouders.

De medezeggenschapsraad kan een belangrijke rol spelen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De volgende 17 onderwerpen passeren de revue:

• Inspraak en kwaliteitsverbetering van het onderwijs
• Hoe een medezeggenschapsstatuut als papieren tijger tot leven wekken?
• Moed, verbeeldingskracht en focus in de MR
• Hoe in full swing effectief adviseren?
• Pluk laaghangend fruit: communiceer met achterban
• Wat kunnen we leren van managementrockster Stephen R. Covey?
• Ouders en inspirerende inspraak
• Vliegende start voor- en vroegschoolse educatie
• Passende inspraak bij passend onderwijs
• Medezeggenschap en toename effectieve onderwijstijd
• Naar excellente scholen in achterstandssituaties
• Je hebt een dorp nodig om een kind groot te brengen
• Persoonlijk leiderschap en gezag op school
• Invloed inspraak op veiligheidsgevoel in school
• Pesten is een groepsproces
• Innovatieve aanpak participatie ouders bij onderwijsbeleid
• Leren om te participeren in een democratie.

Frederik Smit (2014). Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Toelichting Wet medezeggenschap onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Check: http://www.swpbook.com/auteurs/633

‘Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht’ ; stelling bij het proefschrift van Frederik Smit over ouderparticipatie in het basisonderwijs.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/