Tag Archives: onderhandelen

Frederik Smit & Jan Doesborgh (2001). De onderhandelmores in opvoedend Nederland

Onderhandelmores opvoedend Nederland

In opdracht van de redactie van de Volkskrant heeft het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) in 2001 onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop ouders met hun kinderen onderhandelen over dagelijkse gebeurtenissen. Hierdoor is een beeld verkregen van het functioneren van de onderhandelingshuishouding zoals ouders dit percipiëren.

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door dr. Frederik Smit (projectleider), drs. Jan Doesborgh, dr. Hans van Gennip, drs. Nico van Kessel (ITS) en prof. dr. Jan Janssens (sectie orthopedagogiek, gezin en gedrag van de Katholieke Universiteit Nijmegen).

Het onderzoek is op constructieve wijze begeleid door drs. Mirjam Schöttelndreier van de Volkskrant.

Frederik Smit en Jan Doesborgh, m.m.v. Hans van Gennip, Nico van Kessel & Jan Janssens (2001). De onderhandelmores in opvoedend Nederland. Nijmegen: ITS.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=270

Inspirerend gezag in het onderwijs

Schoolleidingopbankintuinzomer

ITS – Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 april 2013 een conferentie voor besturen, directies, leraren in het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs:

”Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag”

Met bijdragen van prof. dr. Christien Brinkgreve, Universiteit Utrecht, prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit, dr. Jan Dirk de Jong, onderzoeker en adviseur Rebond: Research and Advice, René Kneyber, docent, trainer en auteur Orde houden in het voortgezet onderwijs, Menno de Vree, docent op het vmbo en Maarten Schouten, voormalig bevelhebber generaal, Sanne Kuyt, leraar en expert social media en gezag, Jannie Limburg, pedagoog, bureau Peervis, dr. Amber Walraven, drs. Jos Lubberman, drs. Wouter de Wit en dr. Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. 1 op 4 korting, alleen bij gelijktijdig inschrijven bij vier personen van één instelling.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/conferentie/

Informatie: Frederik Smit; F.Smit@its.ru.nl; 0612413905.

Check:

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: PROFESSIONELE COMMUNICATIE

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen