Tag Archives: meet2learn

Visie ouders op passend ouders ‘Meet2Learn’

meet2learn

De Mytylschool Roosendaal en basisschool De Kroevendonk hebben het project meet2learn ontwikkeld en uitgevoerd. Kinderen van het speciaal en regulier onderwijs krijgen samen les. Het geheel wordt bekostigd door de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind).

Expertisecentrum Ouders, school en buurt evalueert de visie van ouders op passend pnderwijs ‘Meet2Learn’

Op 26 september staat het afsluitende congres gepland. Het is de bedoeling. Er komen diverse sprekers (o.a. Mary Schuh uit Amerika) en het belooft een mooi geheel te worden. In de zomervakantie wordt gewerkt aan een “boekje” met een verslag.

Hier de link naar de film: http://www.youtube.com/watch?v=oLNS6BfcVJI

Opdrachtgever: NSGK.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/