Tag Archives: Meesterklassen

Frederik Smit (red.) (2012). Lessen van Successen in Rotterdam. Bijdragen Meesterklas.

Lessen van successen in Rotterdam

Lessen van successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen.

Frederik Smit (red.) (2012). Lessen van Successen in Rotterdam. Meesterklasbijdragen. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Met bijdragen van Annette Diender, Frederik Smit, Mariëtte Lusse, Martine van der Pluijm, Marloes Endenburg & Sandra Pardoel, Marian Bentvelzen, Gerben Heldoorn & Ton Legerstee.

Betere onderwijsresultaten door ouders meer te betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat is waar ouderbetrokkenheid in Rotterdam om draait. Vaak wordt ouderbetrokkenheid gezien als een manier om de werkdruk op scholen iets te verlichten, of als middel tot culturele integratie. Heel mooi natuurlijk, maar ouderbetrokkenheid is veel meer in Rotterdam. En dan heb ik het over de bevordering van de leerprestaties van de kinderen.

Onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten van onze Rotterdamse leerlingen moeten de komende jaren fors omhoog. Hoewel de afgelopen jaren de verbetering is ingezet en we de achterstand langzaam inlopen, blijven de onderwijsresultaten in de Maasstad achter bij de rest van het land. Het vorig jaar gelanceerde programma Beter Presteren is bedoeld om de onderwijsresultaten op te schroeven. Scholen en docenten zijn aanspreekbaar op de onderwijsresultaten van onze kinderen. Maar zij zeker niet alleen. Ook de ouders zijn nadrukkelijk aan zet.

Nieuwe inzichten en praktische handreikingen
In dit boek zijn nieuwe inzichten en praktische handreikingen bij elkaar gebracht. Tezamen zijn ze gepresenteerd tijdens de ‘Meesterklas Educatief partnerschap ouders, leerlingen en school’. Onderwijsprofessionals, doe er uw voordeel mee. De Rotterdamse lessen van successen zijn in veel situaties toepasbaar. Niet alleen school, maar ook ouders en – vooral – uw leerlingen worden er beter van.

Met een inleiding van Hugo de Jonge, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin, Rotterdam

Deze uitgave is een onderdeel van de Meesterklas.