Tag Archives: Meesterklas

Stappenplan ouderpartnerschap en Meesterklasbundels

Unknown-21

Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseerde in de periode 2011-2013 op basis van onderzoek en goede praktijken – eendaagse Meesterklassen in Kasteel Heyendael (Nijmegen) voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een aantal keren is de Meesterklas op locatie gegeven, onder andere in Rotterdam met Rotterdamse inleiders.

Doel van de dag was om met de deelnemers concrete stappen te zetten om partnerschap ouders en school een structurele plaats te geven binnen hun werkzaamheden. Vaste bijdragen werden geleverd door Kees van der Wolf, David Kranenburg, Lilian Vliek, Ton Legerstee (voorzitter) en Marianne Evers (organisatie). Na afloop ontvingen de deelnemers een Meesterklasbundel.

Zie update Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en school

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Meesterklasbundels

Hoogleraar Pieter Huisman: Rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school

pieter-huisman1-1

Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit: ‘Rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school’

Rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school
Ouders hebben recht op informatie, inzage in het leerlingdossier, recht op overleg (zoals bij passend onderwijs) en actie door de school (bijvoorbeeld bij dyslexie of bij pesten). Er zijn ook plichten van ouders zelf zoals een algemene opvoedplicht, normconform gedrag ten opzichte van personeel, en meewerken bij maatregelen om bijvoorbeeld pestgedrag te bestrijden. Uitgelegd met interessante cases uit de praktijk.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Hoogleraar Kees van der Wolf: De leraar als frontliniewerker. Van dwangbuis naar werken in het wild

kees-van-der-wolf

Kees van der Wolf, emeritus hoogleraar orthopedagogiek en voormalig lector gedragsproblemen in de onderwijspraktijk. Thans hoogleraar Universiteit van Suriname. In 2010 benoemd tot ‘Honorary Professor’ aan de Pedagogische Universiteit in Rusland

‘De leraar als frontliniewerker. Van dwangbuis naar werken in het wild’
Wat moet de leraar in deze tijd van opbrengstgerichtheid, afrekenen op resultaten en prestatiebeloningen? Ruimte voor maatwerk en aandacht voor de leefwereld van de leerlingen en hun ouders, zijn de ingrediënten die maken dat frontliniewerkers hun werk met plezier en energie blijven doen. Zij hebben armslag nodig waarbinnen zelfstandig kan worden gehandeld en beslissingen kunnen worden genomen. Wat betekent deze armslag in een wij-maatschappij?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Jacqueline Boerefijn: Geluk en de “wij” maatschappij

jacqueline-boerefijn

Jacqueline Boerefijn, Master of Applied Positive Psychology, docent biologie aan het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen en auteur van onder andere “Opvoeden tot geluk, help je tiener puberen”.

Geluk en de “wij” maatschappij
De tienerjaren zijn vaak turbulent. School en ouders kunnen samen kinderen helpen prettig door de tienerjaren heen te komen. Samen kunnen ze het kind helpen om een opleiding en beroep te vinden welke goed bij het kind past, en waar mee het kind uit kan groeien tot een gelukkige volwassene.
Gelukkig zijn is behalve prettig, ook goed voor het algemeen belang. Gelukkige mensen functioneren beter thuis, als partner en ouder, op school en op het werk, en ze zijn gezonder, doen meer vrijwilligerswerk en leven langer.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Prof. mr. Pieter Huisman en prof. dr. Kees van der Wolf: Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt

pieter-huisman1kees-van-der-wolf

Succesvolle meesterklassen
Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit en Kees van der Wolf, emeritus hoogleraar orthopedagogiek en voormalig lector gedragsproblemen in de onderwijspraktijk, vormen de basis van de zeer succesvolle meesterklassen van Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Gertjan Kleinpaste, initiatiefnemer Steve JobsSchool Breda, Perpetuum Primair Onderwijs

gertjan-kleinpaste

Naar gelijkwaardige rollen van school, ouders en leerlingen
Heldere gelijkwaardige rollen tussen school, ouders en leerlingen bevorderen dat leerlingen passende begeleiding kunnen krijgen. Wat is nodig om werkelijk samen te werken?

Rol ouders
Hoe ouders ruimte bieden om de onderwijstijd van hun kind(eren) in te plannen? Wat is het succes van de gesprekscyclus om met ouders en kind iedere zes weken de voortgang te evalueren en te plannen?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Martijn Nolen en Frederik Smit: 

Medezeggenschap in een professionele leergemeenschap


martijn-nolenfrederiksmitbijgesneden

Martijn Nolen en Frederik Smit
Martijn Nolen, juridisch expert, sector onderwijs & kennis, 
Van Doorne Advocaten.
Frederik Smit, senior onderzoeker, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad als ‘critical friend’ van de bestuurder/ directeur/ schoolteam bij het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in een professionele leergemeenschap, geworteld in de buurt.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Teun Dekker: de integrale klas en passend onderwijs

images-1

Teun Dekker
Teun Dekker is directeur-bestuurder van SPCO Roosendaal.

‘De integrale klas’
Het project ‘De integrale klas’ gaat uit van het enthousiasme van gepassioneerde mensen, die een optimale onderwijsomgeving willen creëren voor kinderen van basisschool De Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal. Expertisecentrum Ouders, school en buurt van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen is betrokken bij het onderzoek naar de rol van ouders bij het project.

Passend onderwijs
Wat zijn de ervaringen van het onderwijs in een klas met kinderen met een reguliere en een speciale onderwijsachtergrond? Hoe kan het (van elkaar) leren in de buurt worden geoptimaliseerd? Welke leerpunten uit het project zijn te gebruiken rond de communicatie met ouders bij de invoering van passend onderwijs?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Theo Douma, directeur basisschool De Ark en Jan Schuurman, initiatiefnemer Kleine Scholen Coöperatie

Unknownjantjehessnewwwwww-2

Dorpsschool als perfecte wijkverbinder
Hoe maak je van een zwakke dorpsschool een goede school? Wat is de rol van ouders? Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Hoe zorg je ervoor dat de school weer het middelpunt van de wijk wordt? Hoe intern zaken op orde stellen en de blik naar buiten te richten? Hoe samenwerken met andere dorpsscholen in een coöperatie? Wat zorgt voor een hechtere band met de wijk? Wat zijn de nieuwe functies van de school in de wijk? Wat zijn de effecten op de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenaantallen en de leefbaarheid van de wijk?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Marina van der Wal, dé puberexpert van Nederland


marina_van_der_wal

Puberexpert van Nederland

Beleef de workshop van Marina van der Wal, dé puberexpert van Nederland
:

‘Pubers thuis, op school en in de wijk? Hoe houden we het gezellig?’ Meesterklas onderwijs en de wij-maatschappij
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/