Tag Archives: korte lesdagen

Meer scholen kiezen voor korte lesdagen

2015-01-27 09:03:29 DEN HAAG - Een tafel voor leerlingen in een klas op een basisschool. ANP REMKO DE WAAL

2015-01-27 09:03:29 DEN HAAG – Een tafel voor leerlingen in een klas op een basisschool. ANP REMKO DE WAAL

Korte lesdagen
Steeds meer basisscholen kiezen voor lesdagen waarbij kinderen minder lang op school zitten. Uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat volgend schooljaar 56 procent van de scholen het traditionele rooster hanteert. In het schooljaar 2011-2012 was dat nog 77 procent.

Veel scholen kiezen roosters waarbij kinderen kort lunchen en een stuk vroeger klaar zijn.

http://nos.nl/artikel/2040499-meer-basisscholen-kiezen-kortere-lesdagen.html

Ministerie van OCW
Binnenkort verschijnt in opdracht van het ministerie van OCW een internationale literatuurstudie naar de effecten van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij kinderen.

Onderzoek
Het accent van het onderzoek ligt op evaluatieve studies waarin op wetenschappelijke wijze en volgens gangbare methodologisch standaarden effecten van variaties in onderwijstijd en onderwijskwaliteit waren bepaald.

Onderzoeksvragen
1. Welke vormen van variatie in de onderwijstijd zijn van belang: variatie in individuele onderwijstijden en/of variatie in schooltijden binnen een schooldag?
2. Wat is het effect van flexibele/individuele onderwijstijden op de onderwijskwaliteit, i.c. cognitieve en niet-cognitieve effecten bij leerlingen?
3. Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden om de onderwijskwaliteit te borgen bij een verdere flexibilisering van de onderwijstijd?
4. Welk effect heeft de verdere flexibilisering van de onderwijstijd op schoolniveau op de kwaliteit van het gegeven onderwijs?
5. Zijn er nieuwe (review)studies verschenen naar het effect van langere schooldagen, brede scholen, het bioritme model, lengte van zomervakanties en jonger starten?
6. Geven deze studies nieuwe inzichten of kantelen zij het beeld van het (positieve) effect van bepaalde aanpassingen op de onderwijskwaliteit?

Tweede Kamer
Het onderzoeksrapport wordt voor de zomervakantie naar de Tweede Kamer verstuurd.

Onderzoeksrapport
Frederik Smit, Geert Driessen & Jos van Kuijk (2015). Variatie in schooltijd en
onderwijskwaliteit. Een internationale literatuurstudie naar effecten van verschillende invullingen van de onderwijstijd op de onderwijskwaliteit. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit.

Contactpersoon
dr. Frederik Smit
E-mail F.Smit@its.ru.nl