Tag Archives: Jorwerd

Hoe de school verdwijnt uit Jorwerd?

dorpsschool

De bevolking op het platteland krimpt en de kleine dorpsschool heeft het moeilijk. Scholenkoepels willen dorpsschooltjes laten fuseren en de staatssecretaris wil de wet aanpassen om samenwerking tussen scholen te bevorderen.

Vier dorpen Kats, Gaastmeer, Weebosch en Hoog Keppel strijden onder aanvoering van Jan Schuurman Hess, oud-journalist en actief PvdA-lid uit het Zeeuwse dorpje Kats, tegen sluiting van hun schooltjes en hebben een eigen scenario ontwikkeld om het voortbestaan van kleine scholen op het platteland te continueren: de oprichting van coöperaties van scholen.

Ze willen voorkomen dat niet alleen God, maar ook de dorpsschool uit Jorwerd en vele andere kleine gemeenschappen dreigt te verdwijnen.

Frederik Smit (2013). Bewoners komen in actie. Dorpsschool moet blijven! MR magazine, nummer 8, december 2013.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Hoe de school verdwijnt uit Jorwerd

Een-vandaagFotoYvonne

Klassen en scholen worden kleiner. De kleine dorpsschool heeft het moeilijk. Het is niet alleen onrendabel om scholen met slechts tientallen leerlingen in stand te houden, maar het zet ook de onderwijskwaliteit onder druk. Op termijn is dat onhoudbaar. Het voortbestaan van de kleine scholen op het platteland staat ter discussie. Scholenkoepels willen dorpsschooltjes fuseren, de staatssecretaris wil de wet aanpassen om samenwerking tussen scholen te bevorderen. Onlangs zijn vier dorpen in actie gekomen om de eigen laatste scholen in hun dorpen te behouden en hebben een eigen plan gelanceerd.

In december verschijnt artikel:

Smit, F. (2013). Hoe de school verdwijnt uit Jorwerd. Dorpsschool als bindende en stimulerende rol in de gemeenschap. MR Magazine, 29 (8), 4-6. Kluwer. A Wolters Kluwer business.

Check:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47731/plan_voor_behoud_kleine_scholen?autoplay=1

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47731/plan_voor_behoud_kleine_scholen

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/