Tag Archives: integraal kindcentrum

Moeten alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten van een team met ouders (leren) samenwerken?

img_8572-11

Nationale Onderwijstentoonstelling Jaarbeurs Utrecht
Presentatie Frederik Smit donderdag 29 september op de Nationale Onderwijstentoonstelling Jaarbeurs Utrecht: ”Welk belang hebben leerlingen bij samenwerking ouders en (voor)school, kindcentrum?”

http://www.ru.nl/its/its/nieuws/nieuwsberichten/2015/presentatie-frederik/

Door de ogen van ouders kijken naar integraal kindcentrum

alex_4_okt_2011

Alex Brobbel, voorzitter college van bestuur Stichting Wijzer.

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren samen met schoolbesturen dat integrale kindcentra Actieteams Ouderpartnerschap instellen om een cultuurverandering teweeg te brengen binnen de centra.

De Vlaardingse Stichting Wijzer maakt daarnaast ook gebruik van het in Zweden ontwikkelde ‘hostmanship’ concept. Alex Brobbel, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Wijzer, legt uit: ‘Scholen zijn gewend van binnen naar buiten te kijken in plaats van buiten naar binnen, dus door de ogen van de ouders. We willen dat scholen zich ontwikkelen tot gastvrije en klantgerichte schoolorganisaties.’’

Eind van de maand verschijnt een artikel van Frederik Smit in MR magazine over cultuurverandering bij integrale kindcentra (peuterspeelzalen en basisscholen) en scholen in het voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam.

Zie Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): http://www.slideshare.net/frederiksmit/search_my_uploads?type=&new=&q=stappenplan

Zie Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en Integraal Kindcentrum (IKC): http://www.slideshare.net/frederiksmit/miniconferentie-ouderbetrokkenheid-vlaardingen-november-2014

Onderwijswerkplaats Radboud Universiteit Nijmegen, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt, begeleidt het instellen en het functioneren van actieteams.
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/