Tag Archives: IKC

Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en Integraal Kindcentrum

stappenplan

Optimaliseren partnerschap ouders en Integraal Kindcentrum
Op basis van de gesprekken met leden van managementteams/actieteams van Integrale Kindcentra Het Breinpaleis en (excellente) De Ark in Vlaardingen een update van de powerpoint, gepresenteerd tijdens de workshop van de miniconferentie in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, 1 oktober 2014.

Zie bijgesteld Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en Integraal Kindcentrum: http://www.slideshare.net/frederiksmit/miniconferentie-ouderbetrokkenheid-vlaardingen-november-2014

Eind van de maand verschijnt een artikel van Frederik Smit in MR magazine over cultuurverandering bij Integrale Kindcentra en scholen in het voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam.

Onderwijswerkplaats Radboud Universiteit Nijmegen, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Hoe gaan kindcentra en ouders samen ontwikkelingskansen kinderen optimaliseren in Vlaardingen?

img_2790-1

Bestuurders, managers, pedagogisch medewerkers, directeuren, leerkrachten, interne begeleiders, ouders, beleidsmedewerkers en wethouder onderwijs Vlaardingen

Op woensdag 1 oktober 2014 was in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen de kickoff van het project ‘’Naar educatief partnerschap van ouders, voor- en vroegschoolse educatie en kindcentra in Vlaardingen.’ Wethouder Ruud de Vries van onderwijs verrichtte de aftrap.

Ontwikkelingskansen
Centraal discussiethema was: ‘’Hoe kunnen ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en directies samen effectieve bijdragen leveren aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen?”

Aanpak
Radboud Universiteit Nijmegen, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt heeft samen met het veld een aanpak gemaakt voor kindcentra om een eigen visie te ontwikkelen op educatief partnerschap, een actieplan op te stellen en uit te voeren gericht op het optimaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen.

Het Breinpaleis en De Ark zijn inmiddels gestart.

Zie Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): http://www.slideshare.net/frederiksmit/search_my_uploads?type=&new=&q=stappenplan

Zie Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en Integraal Kindcentrum (IKC): http://www.slideshare.net/frederiksmit/miniconferentie-ouderbetrokkenheid-vlaardingen-november-2014

Onderwijswerkplaats Radboud Universiteit Nijmegen, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/