Tag Archives: huiswerk ouders

Van ouders wordt verwacht dat ze hun kind helpen bij het huiswerk. Maar wat als de moeder zelf de rekensommen niet begrijpt?

CGk0OdEW8AAUzn8

Trouw
Trouw, 3 juni, De Verdieping Onderwijs & Opvoeding.
”Stap over je schaamte heen en stap op de leerkracht af”

Opvoedbaar
De opvoedvraag – Somajeh Ghaeminia
Van ouders wordt verwacht dat ze hun kind helpen bij het huiswerk. Maar wat als de moeder zelf de rekensommen niet begrijpt?
Veel ouders staan voor het dilemma of ze hun kinderen wel moeten  helpen met huiswerk, omdat ze de opgaven niet snappen of op een geheel andere wijze de leerstof hebben aangeleerd. Het helpt als ouders er met de leraar en met hun kind  over praten hoe hier mee om te gaan. Een open communicatie tussen ouders en leraar heeft een positieve invloed op de leraar-kindrelatie en op de ontwikkeling van kinderen.

Visies
Visies van Frederik Smit en Carolien Gravesteijn.

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Frederik Smit: ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.

http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Unknown-57