Tag Archives: Arnhem

Ouderbetrokkenheid bij de VVE in de gemeente Arnhem

 

Unknown

Frederik Smit presenteert de resultaten van de eerste meting ouderbetrokkenheid bij de VVE in de gemeente Arnhem.

Monitor
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen heeft voor de Stichting PAS een monitor ontwikkeld om de relatie ouders en VVE-(voor)scholen in Arnhem te optimaliseren. De monitor biedt drie gezamenlijke schoolbesturen Primair Onderwijs: De Basis, Delta, Fluvius en de Gemeente Arnhem inzicht om de ontwikkelingen wat betreft de samenwerking tussen ouders en (voor)school te monitoren.

Eerste meting
Er is een eerste meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft de samenwerking tussen ouders, peuterspeelzalen en de eerste twee groepen van de basisscholen in Arnhem en de gepercipieerde effecten op kinderen.

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door Frederik Smit, Menno Wester en Jos van Kuijk. Het onderzoek is op zeer constructieve wijze begeleid door Jonathan Simonis van de stichting PAS.

Smit, F., Wester, M. & Kuijk, J. van (2015). Samenwerking ouders en (voor)school. Eerste meting ouderbetrokkenheid bij de VVE in de gemeente Arnhem. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Waar?
Koepelkerk in Arnhem

Wanneer?
9 maart 2016

Advertenties

Sterke toename buitenlandse kinderen. Onderwijs op maat

image-52726870b63f0be0dd8e55c65245e23ba37762c_XL

Asielzoekers, vluchtelingen arbeidsmigranten
Het aantal asielzoekers en vluchtelingen naar Nederland is het afgelopen jaar fors toegenomen. Hun kinderen en ook die van grote aantallen arbeidsmigranten zijn leerplichtig. Het Nederlandse onderwijs staat voor een enorme uitdaging. Hoe worden de kinderen opgevangen in het onderwijssysteem, zodat ze snel de taal leren en integreren in de Nederlandse samenleving?

MR Magazine
Artikel van Frederik Smit in MR Magazine (november 2015) over de aanpak in het primair en voortgezet onderwijs met interessante voorbeelden in Arnhem, Vlaardingen en Schiedam. De (G)MR blijkt een belangrijke rol te kunnen spelen.

Presentatie onderzoeksresultaten ouderbetrokkenheid VVE Arnhem

oubetUnknown-3

Projectgroep Kwaliteit VVE gemeente Arnhem
Frederik Smit zal tijdens de vergadering van de Projectgroep Kwaliteit VVE van de gemeente Arnhem  de bevindingen presenteren van een onderzoek naar de samenwerking tussen ouders en professionals in de VVE.

Stichting PAS
In opdracht van de stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking) heeft het ITS onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen ouders en professionals in de VVE bij voorschoolse voorzieningen of voorscholen en de eerste twee groepen van basisscholen in Arnhem.

Conclusies onderzoek
Frederik Smit zal voor de Projectgroep Kwaliteit VVE de conclusies van het onderzoek toelichten en met de aanwezigen van gedachten over de implicaties van de uitkomsten voor de VVE-aanbieders, de Stichting PAS en de gemeente Arnhem.

Waar? Onderwijshuis, Beverweerdlaan 3 Arnhem.
Wanneer?  20 oktober 2015 van 9.30 – 11.00 uur.

 

‘Burgemeester van Arnhem moet met die jongens praten’

BURGEMEESTERKRIKKEMOOIEFOTO

De wijk ’t Broek in Arnhem.

ARNHEM – De opmerking van burgemeester Krikke dat Arnhemse scholen aan de slag moeten met een nieuw lespakket om discriminatie te bestrijden is er één voor de bühne. “Natuurlijk moet je daar aandacht aan besteden. Het liefst iedere dag.”

Dat zegt Frederik Smit, als onderwijsonderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Er is al veel aandacht voor, zegt Smit, evenals lesmateriaal. Even googelen bevestigt dat: zeker vijf instellingen bieden lespakketten over thema’s als antisemitisme, discriminatie en gelijkwaardigheid.

“Ik zit totaal niet te wachten op nog een, van buitenaf bedacht, lessenpakket”, zegt Stef Bijl, directeur van de Hugo de Grootschool in ’t Broek in een ingezonden brief in De Gelderlander.

De kern van het probleem ligt dieper, aldus Bijl. “De integratie in deze wijk komt nauwelijks, of tenminste onvoldoende van de grond. Sociale structuren zijn flinterdun. Daarnaast zijn er minimaal twee leefwerelden waar kinderen zich in bewegen: die van de school en die van de buitenwereld. Wat is de invloed van de school op het gedachtegoed van veel kinderen als ze thuis dag in dag uit worden geconfronteerd met haat jegens de ander, door de ouders en de media die ze volgen? Het begeleiden van de jeugd op de straat door middel van jeugdwerk wordt door dezelfde gemeente gekort.”

Volgens onderwijsexpert Smit geeft het incident in ’t Broek (de bedreiging van een man die zich op televisie uitsprak tegen antisemitische opvattingen van jongeren uit zijn wijk) wel aan dat het nu mis is. “Maar zoiets ga je met z’n allen te lijf. Scholen, politiek, bedrijven.”

Smit heeft daarom een tip voor de burgemeester, die een bezoek aan ’t Broek heeft aangekondigd: “Toon lef, geef het goede voorbeeld en ga met die jongens in gesprek.”

Check: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/burgemeester-moet-met-die-jongens-praten-1.3711810

© De Gelderlander 2013, op dit artikel rust copyright. \

Bron: De Gelderlander, woensdag 13 maart 2013.