Masterclass ouderbetrokkenheid Penta College CSG De Oude Maas in Spijkenisse

oudercommissie

Partnerschap ouders en school
In opdracht van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving organiseren we  een masterclass gericht op educatief partnerschap van ouders en school, onderwijsondersteunend gedrag van ouders en de doorgaande lijn/beroepsoriëntatie/schoolkeuze van leerlingen.

Voor wie?
Bestemd voor directies, leraren, mentoren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden en oudercontactpersonen werkzaam bij de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving.

Opgave voor deze masterclass bij Linda van Gink-Lockhorst: l.gink@cvo.nl

Trainer
dr. Frederik Smit
https://frederiksmit.net

unnamed

Wanneer?
Woensdag 9 maart 2017, 16.30 – 18.30 uur, Penta College CSG De Oude Maas in Spijkenisse.

Literatuur
Frederik Smit (2017). Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking ouders, school en buurt. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Frederik Smit (2017). De nieuwe medezeggenschap. Leren verlangen naar de eeuwige zee. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Advertenties

State of the art ouderbetrokkenheid in Den Haag

wethouder-denhaag1

Wethouder Ingrid van Engelshoven en onderzoeker Frederik Smit

Haags onderwijs
Het Haags onderwijs betrekt ouders actief bij het onderwijs. Vaak gaat dat goed, maar niet altijd. En u bent het er allen over eens dat het niet vanzelf gaat. Het kost een behoorlijke investering, zowel voor de voor- en vroegschoolse educatie, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is één van de belangrijke conclusies uit het onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het Haagse onderwijs dat Frederik Smit (ITS) afgelopen jaar heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag. Het onderzoeksrapport ontvangt u binnenkort.

Kennisevenement Ouderbetrokkenheid
Op woensdag 7 december organiseren we voor de tweede keer het Kennisevenement Ouderbetrokkenheid. Tijdens dit kennisevenement staan de uitkomsten van dit onderzoek centraal. Wat doen we goed en wat kunnen we als stad (van elkaar) leren? Graag nodig ik u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Datum: Woensdag 7 december 2016
Tijd: Vanaf 13.00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Theater De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63 te Den Haag
Kosten: Gratis

Voor wie: schooldirecteuren, docenten, oudercoördinatoren of –coaches, actieve ouders, schoolmaatschappelijk werkers, schoolbestuurders en andere professionals die een actieve link vormen tussen school en ouders.

Gastsprekers
De volgende gastsprekers staan op het programma:

 • Frederik Smit, onderzoeker van het Haagse onderzoek ‘Naar een wij-cultuur, ouder en school samen betrokken’. Frederik geeft een presentatie over zijn onderzoeksbevindingen.
 • Peter de Vries, Ouderbetrokkenheid 3.0. Peter heeft vorig jaar een ‘basiscursus Ouderbetrokkenheid 3.0’ gegeven. Dit jaar deelt Peter zijn kennis over ouderbetrokkenheid op basis van de onderzoeksbevindingen en zijn ervaringen in Den Haag. Waar ligt onze uitdaging? En welke praktische tips kan Peter ons daarbij geven?
 • Uzelf, want we willen ook vooral met de aanwezigen in gesprek! Heeft u nu al een praktische vraag over ouderbetrokkenheid bij u op school die u met Frederik, Peter en de zaal wilt delen?
  Mail deze dan naar onderwijsbeleid@denhaag.nl .
  U kunt uw vraag ook via Twitter stellen. Gebruik daarbij de hashtag #samenbetrokken070.

De dagvoorzitter is Judith de Bruijn

Programma
Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. U bent al vanaf 13.00 uur welkom voor de lunch.

Aanmelden
Meld u snel aan. U kunt zich hier vóór 25 november aanmelden. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Stuur deze uitnodiging vooral door.

Graag tot 7 december!

Ingrid van Engelshoven
Wethouder Onderwijs en Jeugd

Naar een nieuwe medezeggenschap 7.0

Schermafbeelding-2014-02-10-om-10.02.46logo-F.Smit

 

Frederik Smit geeft op 19 april in de Jaarbeurs in Utrecht een workshop over de Wet medezeggenschap op scholen. 

Sinds 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van kracht. Van meet af aan is een zorgpunt van medezeggenschapsraden dat schoolleiders en besturen zich niet aan de wet houden, met name wat betreft de informatieverstrekking. Directies en besturen op hun beurt vinden dat de toegevoegde waarde van medezeggenschapsraden vaak nihil is, omdat ze geen inhoudelijk tegenspel krijgen.

Concrete handreikingen
De deelsessie geeft concrete handreikingen om de positie van personeel en ouders bij de medezeggenschap op uw brede school of kindcentrum te versterken. Aan de hand van concrete, aansprekende, voorbeelden krijgt u inzicht hoe een medezeggenschapsraad als een stevige tegenhanger van het bestuur kan optreden en geïnspireerd raakt om het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie te halen. Naar een nieuwe medezeggenschap 7.0!

Info
http://www.bredeschoolcongres.nl

Onderzoek partnerschap ouders en school in Den Haag

Unknown-1

Wethouder Ingrid van Engelshoven

Onderzoek
Peuterspeelzalen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en ROC’s  in de gemeente Den Haag nemen deel aan een onderzoek naar vormen van partnerschap ouders en school. Het onderzoek van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen wordt op de finale onderdelen uitgevoerd en ook gerapporteerd door dr. Frederik Smit.

Opbrengst
Wethouder Ingrid van Engelshoven van de Gemeente Den Haag krijgt met de onderzoeksresultaten inzicht in de relatie ouders en onderwijsinstellingen én gepercipieerde effecten van o.a. pedagogisch partnerschap en medezeggenschap op de schoolcultuur, prestaties en welbevinden van leerlingen.

Tip
Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Gezamenlijk beleid maken. Naar een wij-cultuur

Unknown-5logo-F.Smit

Van zij- naar wij-denken
In de afgelopen jaren vond in onze samenleving een verandering plaats van zij- naar wij-denken. Zelf initiatieven nemen, samenwerken en samen met elkaar oplossingen voor problemen zoeken. Steeds breder dringt het besef door dat ‘we’ het beter zelf en met elkaar kunnen doen.

Wifi
Iedereen heeft toegang tot oneindig veel informatiebronnen en kan razendsnel online informatie en ideeën uitwisselen en mensen mobiliseren. All we need is wifi! Met bijzondere voorbeelden van scholen in Den Haag.

MR-Magazine
Volgende week verschijnt van Frederik Smit een artikel over dit onderwerp in MR-Magazine, actueel magazine voor de medezeggenschap in het onderwijs. Uitgave Kluwer-Wolters.

 

Ouderbetrokkenheid bij de VVE in de gemeente Arnhem

 

Unknown

Frederik Smit presenteert de resultaten van de eerste meting ouderbetrokkenheid bij de VVE in de gemeente Arnhem.

Monitor
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen heeft voor de Stichting PAS een monitor ontwikkeld om de relatie ouders en VVE-(voor)scholen in Arnhem te optimaliseren. De monitor biedt drie gezamenlijke schoolbesturen Primair Onderwijs: De Basis, Delta, Fluvius en de Gemeente Arnhem inzicht om de ontwikkelingen wat betreft de samenwerking tussen ouders en (voor)school te monitoren.

Eerste meting
Er is een eerste meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft de samenwerking tussen ouders, peuterspeelzalen en de eerste twee groepen van de basisscholen in Arnhem en de gepercipieerde effecten op kinderen.

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door Frederik Smit, Menno Wester en Jos van Kuijk. Het onderzoek is op zeer constructieve wijze begeleid door Jonathan Simonis van de stichting PAS.

Smit, F., Wester, M. & Kuijk, J. van (2015). Samenwerking ouders en (voor)school. Eerste meting ouderbetrokkenheid bij de VVE in de gemeente Arnhem. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Waar?
Koepelkerk in Arnhem

Wanneer?
9 maart 2016

De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs

logo-F.Smit

b_6099_tom_janssen_holland_solidarity_for_democracy_2_2

Frederik Smit presenteert op het 11de Jaarcongres Brede School ‘‘De Nieuwe Medezeggenschap in het onderwijs”.


Kernvragen

 • Hoe kan de medezeggenschapsraad de bestuurskracht van onderwijsinstellingen versterken?
 • Wordt er daadwerkelijk tegenspraak georganiseerd?
 • Wordt de medezeggenschap aantoonbaar serieus genomen?
 • Welke lessen kunnen we trekken uit ”good practices” om de malaise bij de medezeggenschap te doorbreken?
 • Hoe een ”wij-cultuur” realiseren van gezamenlijk beleid maken?
 • Hoe kan de medezeggenschap optimaal gebruik maken van zijn bevoegdheden ten aanzien van advies en instemming?
 • Wat zijn de voorwaarden om ambities waar te maken bij de medezeggenschap?
 • Welke informatie geeft de medezeggenschapspiramide?
 • Focussen op de resultaten of op het medezeggenschapsproces?

Waar?
Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht

Wanneer?
19 april 2016

In de voetsporen van Fidel Castro. Wat is de staat van Cuba?

Logo-ouderbetrokkenheid7.0https://www.facebook.com/frederik.smit.50

Interessante visie Roemer Visscher op ouderbetrokkenheid

IMG_2805

Interessante visie
Leraren en directie van het Roemer Visscher College in Den Haag hebben een interessante visie ontwikkeld op ouderbetrokkenheid, passend bij de leerlingen en de ouders op hun school.

1e Haagse kennisevenement Ouderbetrokkenheid
Op woensdag 2 december meer hierover in de (mini)meesterklas bij het 1e Haagse kennisevenement Ouderbetrokkenheid.
Het evenement is bestemd voor schooldirecteuren, docenten, oudercoördinatoren of -coaches, actieve ouders, schoolmaatschappelijkwerkers, schoolbestuurders.

Start
Het programma begint om 14.00 uur. U bent al vanaf 13.00 uur welkom voor de lunch en de inspiratiemarkt met Haags aanbod en Haagse ideeën en voorbeelden.

Locatie
De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag.
.

 

Opstellen schoolrapport Roemer Visscher College, onderzoek ouderbetrokkenheid

logo_81cd0a1e88a4a9a60c99c907975ee2c9

Vandaag op pad naar het Roemer Visscher College in Den Haag.

Met dit onderzoek brengt het ITS in kaart waar scholen in Den Haag staan met ouderbetrokkenheid.

Wat gebeurt er op scholen, hoe ervaren ouders dit en hoe verhoudt zich dit tot het actief in positie brengen van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind?