Category Archives: wij-maatschappij

Hoogleraar Kees van der Wolf: De leraar als frontliniewerker. Van dwangbuis naar werken in het wild

kees-van-der-wolf

Kees van der Wolf, emeritus hoogleraar orthopedagogiek en voormalig lector gedragsproblemen in de onderwijspraktijk. Thans hoogleraar Universiteit van Suriname. In 2010 benoemd tot ‘Honorary Professor’ aan de Pedagogische Universiteit in Rusland

‘De leraar als frontliniewerker. Van dwangbuis naar werken in het wild’
Wat moet de leraar in deze tijd van opbrengstgerichtheid, afrekenen op resultaten en prestatiebeloningen? Ruimte voor maatwerk en aandacht voor de leefwereld van de leerlingen en hun ouders, zijn de ingrediënten die maken dat frontliniewerkers hun werk met plezier en energie blijven doen. Zij hebben armslag nodig waarbinnen zelfstandig kan worden gehandeld en beslissingen kunnen worden genomen. Wat betekent deze armslag in een wij-maatschappij?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Jacqueline Boerefijn: Geluk en de “wij” maatschappij

jacqueline-boerefijn

Jacqueline Boerefijn, Master of Applied Positive Psychology, docent biologie aan het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen en auteur van onder andere “Opvoeden tot geluk, help je tiener puberen”.

Geluk en de “wij” maatschappij
De tienerjaren zijn vaak turbulent. School en ouders kunnen samen kinderen helpen prettig door de tienerjaren heen te komen. Samen kunnen ze het kind helpen om een opleiding en beroep te vinden welke goed bij het kind past, en waar mee het kind uit kan groeien tot een gelukkige volwassene.
Gelukkig zijn is behalve prettig, ook goed voor het algemeen belang. Gelukkige mensen functioneren beter thuis, als partner en ouder, op school en op het werk, en ze zijn gezonder, doen meer vrijwilligerswerk en leven langer.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Myriam Lieskamp: rollen van ouders, leraren en schoolleiders binnen een professionele leergemeenschap

MYRIAMLIESKAMPNEW BoekMYriamLieskampGROOT

Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker CNV Onderwijs

Naar een professionele leergemeenschap
De samenleving waarin wij leven is volop in beweging als we alleen
maar kijken naar alle technologische ontwikkelingen. Deze grote
veranderingen hebben gevolgen voor het werk en ook direct voor het
onderwijs. Een antwoord op deze veranderingen kan zijn dat scholen
zich ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap waarin
iedereen continue de focus heeft op het zo goed mogelijk laten leren van
alle leerlingen teneinde zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
ontwikkeling naar een wij-maatschappij.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Marina van der Wal, dé puberexpert van Nederland


marina_van_der_wal

Puberexpert van Nederland

Beleef de workshop van Marina van der Wal, dé puberexpert van Nederland
:

‘Pubers thuis, op school en in de wijk? Hoe houden we het gezellig?’ Meesterklas onderwijs en de wij-maatschappij
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt

onderwijs_en_de_wij-maatschappij

Wij-maatschappij
Door globalisering, internet en sociale media bewegen we van een ik-tijdperk naar een wij-maatschappij. Op allerlei terreinen zijn er initiatieven. Maar dan wel met elkaar op zoek naar nieuwe relaties; zowel persoonlijk als in zakelijke samenwerkingsverbanden. Met als uitgangspunt: samen. Delen is het nieuwe hebben. Voor het onderwijs betekent dit structureel een kleinere overheid met meer ruimte voor initiatieven van schoolbesturen, coöperaties, (kleine) scholen, directies, medezeggenschapsraden, leraren en ouders.

Meesterklas
Een eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema:


Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt

Inspirerende presentaties en workshops van o.a.:
• Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit:
Rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school
• Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker CNV Onderwijs:
Rollen van ouders, leraren en schoolleiders binnen een professionele leergemeenschap
• Kees van der Wolf, emeritus hoogleraar orthopedagogiek:
De leraar als frontliniewerker. Van dwangbuis naar werken in het wild
• Marina van der Wal, dé puberexpert van Nederland:

Pubers thuis, op school en in de wijk? Hoe houden we het gezellig?

Waar?
Congrescentrum Antropia, Driebergen-Zeist

Wanneer?
Op 21 mei en 4 juni 2014

Informatie en inschrijven:
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/