Category Archives: Uncategorized

Masterclass ouderbetrokkenheid Penta College CSG De Oude Maas in Spijkenisse

oudercommissie

Partnerschap ouders en school
In opdracht van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving organiseren we  een masterclass gericht op educatief partnerschap van ouders en school, onderwijsondersteunend gedrag van ouders en de doorgaande lijn/beroepsoriëntatie/schoolkeuze van leerlingen.

Voor wie?
Bestemd voor directies, leraren, mentoren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden en oudercontactpersonen werkzaam bij de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving.

Opgave voor deze masterclass bij Linda van Gink-Lockhorst: l.gink@cvo.nl

Trainer
dr. Frederik Smit
https://frederiksmit.net

unnamed

Wanneer?
Woensdag 9 maart 2017, 16.30 – 18.30 uur, Penta College CSG De Oude Maas in Spijkenisse.

Literatuur
Frederik Smit (2017). Ouderbetrokkenheid 7.0. Creatieve samenwerking ouders, school en buurt. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Frederik Smit (2017). De nieuwe medezeggenschap. Leren verlangen naar de eeuwige zee. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Naar een nieuwe medezeggenschap 7.0

Schermafbeelding-2014-02-10-om-10.02.46logo-F.Smit

 

Frederik Smit geeft op 19 april in de Jaarbeurs in Utrecht een workshop over de Wet medezeggenschap op scholen. 

Sinds 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van kracht. Van meet af aan is een zorgpunt van medezeggenschapsraden dat schoolleiders en besturen zich niet aan de wet houden, met name wat betreft de informatieverstrekking. Directies en besturen op hun beurt vinden dat de toegevoegde waarde van medezeggenschapsraden vaak nihil is, omdat ze geen inhoudelijk tegenspel krijgen.

Concrete handreikingen
De deelsessie geeft concrete handreikingen om de positie van personeel en ouders bij de medezeggenschap op uw brede school of kindcentrum te versterken. Aan de hand van concrete, aansprekende, voorbeelden krijgt u inzicht hoe een medezeggenschapsraad als een stevige tegenhanger van het bestuur kan optreden en geïnspireerd raakt om het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie te halen. Naar een nieuwe medezeggenschap 7.0!

Info
http://www.bredeschoolcongres.nl

Interessante visie Roemer Visscher op ouderbetrokkenheid

IMG_2805

Interessante visie
Leraren en directie van het Roemer Visscher College in Den Haag hebben een interessante visie ontwikkeld op ouderbetrokkenheid, passend bij de leerlingen en de ouders op hun school.

1e Haagse kennisevenement Ouderbetrokkenheid
Op woensdag 2 december meer hierover in de (mini)meesterklas bij het 1e Haagse kennisevenement Ouderbetrokkenheid.
Het evenement is bestemd voor schooldirecteuren, docenten, oudercoördinatoren of -coaches, actieve ouders, schoolmaatschappelijkwerkers, schoolbestuurders.

Start
Het programma begint om 14.00 uur. U bent al vanaf 13.00 uur welkom voor de lunch en de inspiratiemarkt met Haags aanbod en Haagse ideeën en voorbeelden.

Locatie
De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag.
.

 

Passend onderwijs en ouders

Passend onderwijs

Bron: PO Magazine. Passend Onderwijs Magazine, oktober 2015

Meesterklas Ouderbetrokkenheid

 

school-bus-def

Frederik Smit geeft op woensdag 2 december 2015 een (mini)meesterklas bij het 1e Haagse kennisevenement Ouderbetrokkenheid.

Het evenement is bedoeld voor schooldirecteuren, docenten, oudercoördinatoren of -coaches, actieve ouders, schoolmaatschappelijkwerkers, schoolbestuurders.

Het programma met de sprekers en workshops begint om 14.00 uur. U bent al vanaf 13.00 uur welkom voor de lunch en de inspiratiemarkt met Haags aanbod en Haagse ideeën en voorbeelden.

Locatie: De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag
Tijd:  14.00 uur.

DE NIEUWE MEDEZEGGENSCHAP

b_6099_tom_janssen_holland_solidarity_for_democracy_2_2

Bij uitgeverij SWP Amsterdam verschijnt binnenkort

DE NIEUWE MEDEZEGGENSCHAP

In deze uitgave geeft Frederik Smit op basis van feiten, actuele inzichten en praktische ervaring medezeggenschapsraden in het onderwijs handvatten om de inspraak te optimaliseren.

http://www.swpbook.com/auteurs/633

Onderzoek educatief partnerschap ouders en school Arnhem

1916422_101145886579266_7545916_nimages-58
Jonathan Simonis                                                   David Kranenburg

Peuterspeelzalen en basisscholen
Peuterspeelzalen en basisscholen in de gemeente Arnhem nemen deel aan een onderzoek educatief partnerschap van de Stichting PAS (Jonathan Simonis) voor deelname aan de ouderbijeenkomsten van Stichting Actief Ouderschap (David Kranenburg). Het onderzoek, de nulmeting, van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen is gestart.

Nulmeting
Ouders, managers, directeuren, pedagogisch medewerksters, leerkrachten groep 1 en 2, interne begeleiders, oudercontactpersonen, trainers en externe begeleiders nemen deel aan de nulmeting educatief partnerschap van ouders en (voor)school in de gemeente Arnhem.

Peuterspeelzalen en basisscholen
Het gaat om de volgende peuterspeelzalen en basisscholenAnnie MG Schmidtschool, Kunstrijk, Paulusschool, Blokkendoos, Lourdesschool, Pinokkio, Diktetje Dap, Malburcht, Pompeltje, Dr. W. Dreesschool, Margarethaschool, Presikhaven 1+2, Grenspost Merlijn, Rakkertjes, Harlekijn, Monchyschool, Graslaan, Speelrijk, Hugo de Grootschool, Monchyschool, Lupine, Symfonie 1, IBN-I Sina, Moriaantje, Symfonie 2, Johannesschool, Mozaïek Eimerssingel, Trommelaar, Klarendal, Mozaïek Zwanenbloem, Vlindertuin, Kleine Boemerang, Overkant, Vrolijke Ark, Klimop, Pastoor van Arsschool en Witte school.

Opbrengst
Stichting PAS, Stichting Actief Ouderschap, schoolbesturen, managers, directies, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, begeleiders en trainers in Arnhem krijgen met de onderzoeksresultaten inzicht in de relatie ouders en (voor)school.

Tip
Tip 7 Start een nulmeting op jouw (voor)school
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

GOEDE RELATIE MET OUDERS DÉ MANIER OM GEWELD TE VOORKOMEN

images-60

Peiling
De peiling is in april gehouden onder 257 directeuren en schoolleiders. Het opbouwen van een goede relatie met ouders, het maken van betere afspraken met ouders en een beter ouderbeleid leiden volgens de schoolleiders tot een betere sfeer op school en een afname van geweldsincidenten.

Goed pedagogisch klimaat
Scholen zien een betere relatie met ouders als dé manier om te voorkomen dat onaangepast gedrag van ouders of kinderen uit de hand loopt. Maar liefst 73% draagt deze oplossing aan. Daarnaast noemen zij onder andere het vastleggen van afspraken met ouders in een contract (40%), het verduidelijken van protocollen voor het personeel (30%) en bijscholing van personeel (30%). De respondenten zien niets in extra regels of protocollen; ze hechten waarde aan een goed pedagogisch klimaat en transparante communicatie. Iemand noteert: ‘‘Naarmate de relatie met ouders beter is, en de contacten veelvuldig, zal een probleem eerder oplosbaar zijn zonder wat voor geweld dan ook.’’

http://www.verus.nl/nieuws/goede-relatie-met-ouders-de-manier-om-geweld-te-voorkomen

Tip
Tip 9 Organiseer eens een omgekeerd tienminutengesprek.
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Frederik Smit. ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Frederik Smit. ”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

Gezamenlijk bestuur moet dorpsscholen redden

3080686

Bedreigde dorpsscholen verenigen zich
Bedreigde dorpsscholen uit het hele land gaan zich verenigen om te kunnen blijven bestaan. Deze scholen, die vaak minder dan 100 leerlingen hebben, moeten onder één gezamenlijk bestuur gaan vallen. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker staat zo’n constructie toe.

http://www.volkskrant.nl/dossier-onderwijs/gezamenlijk-bestuur-moet-dorpsscholen-redden~a4067156


Comité van aanbeveling

  • Felix Rottenberg, Voorzitter Curatorium Wiardi Beckman Stichting Amsterdam
  • Hans Wiegel, Oud-minister van Binnenlandse Zaken
  • Frederik Smit, Coördinator Expertisecentrum Ouders, school en Buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Yellie Alkema, Voorzitter Stadsdeelraad Centrum in Amsterdam
  • Karin van den Broecke, Preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Bol.com
Lees over het initiatiefrecht en hoe de medezeggenschapsraad een belangrijkere rol kan spelen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Zie nieuwe uitgave: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs’.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Kindcentrum Het Spectrum in Vlaardingen start een kinderraad

CGFdIDGWoAA2Ikh.jpg-large
Jolanda Snaauw, Susanne Snoeij, Petra van Zwieten en Bernadette Bax

Plan van aanpak
Het actieteam ouderbetrokkenheid van Integraal Kindcentrum Het Spectrum stelt een plan van aanpak op om partnerschap van ouders en het kindcentrum te optimaliseren. Actiepunten zijn onder andere het instellen van een kinderraad en de rol van ouders bij de gang van zaken en het beleid duidelijker een plaats geven binnen het kindcentrum.

Actieteam
Het actieteam bestaat uit Susanne Snoeij (directeur), Bernadette Bax en Jolanda Snaauw (teamleiders) en Petra van Zwieten (pedagogisch medewerkster).

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

Tip
Tip 9 Organiseer eens een omgekeerd tienminutengesprek.
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf

Harlingen
Zie een artikel van Frederik Smit over de leerlingenraad van de Sint Michaëlschool in het centrum van Harlingen, Friesland.