Category Archives: Tjasker

Positieve ontwikkelingen basisschool De Wieken in Schiedam

Unknown-37

Kwaliteitsverbetering
Robert Liefhebber, adjunct-directeur cbs De Wieken, meldt positieve ontwikkelingen wat betreft de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de samenwerking / partnerschap ouders, school en buurt.

Kernpunten beleid
Kernpunten van zijn beleid: het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, optimaliseren van de ouderbetrokkenheid en het versterken van de maatschappelijke binding van de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de basisschool met de buurt.

Basisschool De Wieken http://www.bs-de-wieken.nl/index.php

Peuterspeelzaal De Peutertuin http://www.komkids.nl/tjasker/nieuws

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam van De Wieken support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie het boekje van Frederik Smit ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/
850332

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Advertenties