Category Archives: Taakbeleid

Goedkeuring wijziging taakbeleid (o.a. ouderavonden) vereist 2/3 meerderheid werknemers

ouderavond_ict_039

Bezwarencommissie CAO-VO
De Bezwarencommissie CAO-VO heeft op 7 februari 2014 uitspraak gedaan in een geschil tussen de personeelsgeleding van een deelraad (PDMR) en de werkgever. Het geschil ging over de vraag of een voorstel van de werkgever tot wijziging van het taakbeleid, waarmee de medezeggenschapsraad (MR) had ingestemd, een wijziging inhoudt van het systeem van het taakbeleid. Want als dat het geval is, kan de werkgever deze wijziging alleen invoeren als 2/3 van de werknemers binnen de instelling of betrokken organisatorische eenheid dit heeft goedgekeurd. Dit is bepaald in artikel 7.1 lid 5 cao. Het nieuwe taakbeleid was niet aan het personeel voorgelegd.

Personeelsgeleding
De personeelsgeleding van een deelraad (PDMR) was van mening dat het voorstel van de werkgever leidde tot verplaatsing van taken van de ene categorie taken (algemene schoolactiviteiten) naar de andere categorie (opslagfactor). Deze wijzigingen betreffen met name: rapportvergaderingen, ouderavonden vakdocent, begeleiding excursies, eerste en tweede correctie examens en sectieoverleg. Die verplaatsing van taken is volgens de PDMR te karakteriseren als een wijziging van het systeem van taakbeleid.

Taakbeleid
De commissie concludeerde dat de afspraak tussen de werkgever en de MR over het taakbeleid, waaronder de overheveling van taken van algemene schoolactiviteiten naar de opslagfactor, een wijziging in het systeem van het taakbeleid inhoudt, waarvoor de werkgever op grond van artikel 7.1 lid 5 cao vo de goedkeuring van 2/3 meerderheid van de werknemers nodig heeft. Dit betekent dat de werkgever de wijziging behoort te bespreken en ter goedkeuring voor te leggen aan het voltallige (onderwijzend) personeel binnen de instelling of betrokken organisatorische eenheid.

http://www.onderwijsgeschillen.nl/medezeggenschap/actualiteiten-medezeggenschap/uitspraak-van-de-bezwarencommissie-cao-vo-in-een-interpretatiegeschil-over-het-taakbeleid/

Meer weten?
Meer weten over het belang van ouderavonden, ouderbetrokkenheid, (versterken) medezeggenschap en kwaliteit van het onderwijs?
https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/02/12/versterking-bestuurskracht-en-goed-bestuur-in-het-onderwijs/

bol.com

De medezeggenschapsraad kan een belangrijke rol spelen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zie: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs’.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Unknown-1

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/