Category Archives: ’t Palet Vlaardingen

IJzersterk managementteam IKC ’t Palet Vlaardingen

B9jrWbQIEAAzSeJ
Kees Harmsen en Sharon Dania

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Integraal Kindcentrum ’t Palet
Integraal Kindcentrum ’t Palet in Vlaardingen (locatie Centrum) is een dynamische, lerende, organisatie met oog voor de kwaliteitsverbetering van opvang en onderwijs. Het managementteam wil alle talenten en positieve elementen die binnen het kindcentrum en bij de ouders aanwezig zijn, benutten. ’t Palet heeft in een prachtig mooi overzicht (‘’Rechten en Plichten’’) duidelijk vastgelegd hoe men met ouders wil omgaan. Met de schoolgids in de hand kunnen ouders en medewerkers elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden en taken.

http://centrum.palet.info/Portals/736/docs/Schoolgids/schoolgids%20%20LOCATIE_CENTRUM%202014-2015%20versie140917def%20%20pdf.pdf

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Sharon Dania, manager van de kinderopvang en Kees Harmsen, directeur van ’t Palet, stelt een plan van aanpak op om partnerschap ouders, kinderopvang en onderwijs te optimaliseren.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?
• Hoe de medezeggenschap vormgeven?
• Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?

”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

850332 850345850344
Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/