Category Archives: ’t Ambacht Vlaardingen

Actieplan dreamteam ouderbetrokkenheid IKC ’t Ambacht

B-IIItQCMAAhIJV-1.jpg-large

Op de foto van links naar rechts Mariëlle Mullier, Betsy Poldervaart, Marchienus Siegers, Vanessa Rohde en Matthew Mulder.

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Integraal Kindcentrum ’t Ambacht
Het actieteam ouderbetrokkenheid van Integraal Kindcentrum ’t Ambacht in wording, te Vlaardingen, heeft een plan van aanpak opgesteld hoe men met de ouders als educatieve partners wil gaan samenwerken.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het ‘dreamteam’ ouderbetrokkenheid bestaat uit: Betsy Poldervaart (manager kinderopvang Roots), Vanessa Rohde (pedagogisch medewerkster Roots), Mariëlle Mullier (lid oudercommissie Roots), Marchienus Siegers (directeur basisschool ’t Ambacht) en Matthew Mulder (locatieleider Buitenschoolse Opvang ’t Ambacht). Het actieteam heeft een plan opgesteld om het welbevinden en de ontwikkelingskansen van de kinderen te optimaliseren.

Kernelementen 
Kernelementen van het plan zijn:

  • Maatwerk leveren door (nog) beter aan te sluiten bij de verwachtingen en de wensen van ouders.
  • Ouders en opvang/school interactiever met elkaar gaan communiceren over opvoeding/onderwijs.
  • Oudercommissie, ouderraad en medezeggenschapsraad effectiever inzetten om het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
  • Activiteiten in nieuwe schooljaar starten, op basis van een enquête onder ouders.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen geeft het actieteam support met het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren? • Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties? • Hoe de medezeggenschap vormgeven? • Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/850332