Category Archives: Succesfactoren ouderbetrokkenheid

Interessante visie Roemer Visscher op ouderbetrokkenheid

IMG_2805

Interessante visie
Leraren en directie van het Roemer Visscher College in Den Haag hebben een interessante visie ontwikkeld op ouderbetrokkenheid, passend bij de leerlingen en de ouders op hun school.

1e Haagse kennisevenement Ouderbetrokkenheid
Op woensdag 2 december meer hierover in de (mini)meesterklas bij het 1e Haagse kennisevenement Ouderbetrokkenheid.
Het evenement is bestemd voor schooldirecteuren, docenten, oudercoördinatoren of -coaches, actieve ouders, schoolmaatschappelijkwerkers, schoolbestuurders.

Start
Het programma begint om 14.00 uur. U bent al vanaf 13.00 uur welkom voor de lunch en de inspiratiemarkt met Haags aanbod en Haagse ideeën en voorbeelden.

Locatie
De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag.
.

 

Actieplan dreamteam ouderbetrokkenheid IKC ’t Ambacht

B-IIItQCMAAhIJV-1.jpg-large

Op de foto van links naar rechts Mariëlle Mullier, Betsy Poldervaart, Marchienus Siegers, Vanessa Rohde en Matthew Mulder.

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen samen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Integraal Kindcentrum ’t Ambacht
Het actieteam ouderbetrokkenheid van Integraal Kindcentrum ’t Ambacht in wording, te Vlaardingen, heeft een plan van aanpak opgesteld hoe men met de ouders als educatieve partners wil gaan samenwerken.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het ‘dreamteam’ ouderbetrokkenheid bestaat uit: Betsy Poldervaart (manager kinderopvang Roots), Vanessa Rohde (pedagogisch medewerkster Roots), Mariëlle Mullier (lid oudercommissie Roots), Marchienus Siegers (directeur basisschool ’t Ambacht) en Matthew Mulder (locatieleider Buitenschoolse Opvang ’t Ambacht). Het actieteam heeft een plan opgesteld om het welbevinden en de ontwikkelingskansen van de kinderen te optimaliseren.

Kernelementen 
Kernelementen van het plan zijn:

  • Maatwerk leveren door (nog) beter aan te sluiten bij de verwachtingen en de wensen van ouders.
  • Ouders en opvang/school interactiever met elkaar gaan communiceren over opvoeding/onderwijs.
  • Oudercommissie, ouderraad en medezeggenschapsraad effectiever inzetten om het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
  • Activiteiten in nieuwe schooljaar starten, op basis van een enquête onder ouders.

Expertisecentrum
Expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen geeft het actieteam support met het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren? • Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties? • Hoe de medezeggenschap vormgeven? • Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/850332