Category Archives: Steve Jobsschool

Gertjan Kleinpaste, initiatiefnemer Steve JobsSchool Breda, Perpetuum Primair Onderwijs

gertjan-kleinpaste

Naar gelijkwaardige rollen van school, ouders en leerlingen
Heldere gelijkwaardige rollen tussen school, ouders en leerlingen bevorderen dat leerlingen passende begeleiding kunnen krijgen. Wat is nodig om werkelijk samen te werken?

Rol ouders
Hoe ouders ruimte bieden om de onderwijstijd van hun kind(eren) in te plannen? Wat is het succes van de gesprekscyclus om met ouders en kind iedere zes weken de voortgang te evalueren en te plannen?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: Onderwijs en de wij-maatschappij.

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven:

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/