Category Archives: Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en school

Stappenplan ouderpartnerschap en Meesterklasbundels

Unknown-21

Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseerde in de periode 2011-2013 op basis van onderzoek en goede praktijken – eendaagse Meesterklassen in Kasteel Heyendael (Nijmegen) voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een aantal keren is de Meesterklas op locatie gegeven, onder andere in Rotterdam met Rotterdamse inleiders.

Doel van de dag was om met de deelnemers concrete stappen te zetten om partnerschap ouders en school een structurele plaats te geven binnen hun werkzaamheden. Vaste bijdragen werden geleverd door Kees van der Wolf, David Kranenburg, Lilian Vliek, Ton Legerstee (voorzitter) en Marianne Evers (organisatie). Na afloop ontvingen de deelnemers een Meesterklasbundel.

Zie update Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en school

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Meesterklasbundels