Category Archives: schoolmaatschappelijk werkers

Impact ouderlijke betrokkenheid op schoolprestaties kind

jeugd_1-1_gesprek-met-kind

Column
Frederik Smit schrijft een column voor de nieuwe brochure van het SOL Netwerk: Samen Ondernemend Leren. In deze brochure geven Rotterdamse ouders, scholen en het schoolmaatschappelijk werk hun visie hoe ze kunnen bijdragen aan de onderwijsprestaties van de kinderen.

SOL Netwerk
SOL Netwerk is een Rotterdamse welzijnsorganisatie die bestaat uit twee pijlers: Jeugd en Ouderen. Bij SOL Jeugd werken negen schoolmaatschappelijk werkers die zich in hun dagelijks werk ook richten op onderwijsondersteunend gedrag van ouders.

http://www.solnetwerk.nl/jeugd/schoolmaatschappelijk-werk-smw