Category Archives: ‘s-Hertogenbosch

Werkconferentie: Ouders en schoolsucces van leerlingen in het VO

Unknown-1

De gemeente Schiedam organiseert in samenspraak met het Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit Nijmegen op 8 oktober 2014 een werkconferentie over ‘Ouders en schoolsucces van leerlingen in het VO’.

De werkconferentie is bedoeld voor directies en coördinatoren/mentoren van de volgende onderwijsinstellingen: Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNovaCollege (Praktijkonderwijs), Lyceum Schravenlant, Mavo Schravenlant XL, De Internationale Vos, SGM Spieringshoek en Lentiz Life (vmbo/mbo) en Steunpunt Onderwijs.

Woensdag 8 oktober 2014
10.00 – 12.00 uur inclusief lunch
Adres: Lyceum Schravenlant
Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam

Leerlingen- en ouderbetrokkenheid bij de school

Unknown

Frederik Smit geeft bij een verkiezingsbijeenkomst van D66 een inleiding over leerlingen- en ouderbetrokkenheid bij de school. In het bijzonder aandacht voor leerlingenbetrokkenheid bij medezeggenschap en ouderbetrokkenheid bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en schoolverlaten.

Belangrijke vragen daarbij zijn:

– Hoe stimuleer je ouderbetrokkenheid?
– Wat zijn de voordelen van medezeggenschap?
– Wat zijn goede voorbeelden van medezeggenschap?
– Wat is de rol van de gemeentelijke overheid?
– Hoe stimuleer je bovenstaande zaken?

Tijd: donderdag 13 maart van 20:00 tot 22:00 uur.
Waar: Van Maerlant, Onderwijsboulevard 1.’s-Hertogenbosch.

bol.com
Vorige maand is bij uitgeverij SWP Amsterdam verschenen de uitgave:
‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen’.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Unknown-1

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Passend Onderwijs: ”Hoe om te gaan met wederzijdse verwachtingen van ouders, leerkrachten en interne begeleider?”

IB-netwerkDENBOSCH2013

Donderdag 28 november geeft dr. Frederik Smit een inleiding over het thema ‘communiceren met ouders en leerkrachten in het kader van Passend Onderwijs’ voor het stedelijk netwerk van Interne Begeleiders in ’s-Hertogenbosch.

Centraal staan de volgende vragen:
• Wat betekent Passend Onderwijs voor ouders met een ‘reguliere’ leerling?
• Wat betekent Passend Onderwijs voor ouders met een kind met bijzondere ondersteuningsbehoeften dat hun kind naar een reguliere school gaat?
• En wat betekent dit voor ouders met een reguliere leerling?
• Wat kan dit betekenen voor een ouder binnen een groep van ouders?
• Wat vraagt dit van ons als professionals?
• Hoe kun je met de achtergrondkennis van ouders op een positieve manier sturing geven aan een gesprek?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/