Category Archives: Rotterdam

Impact ouderlijke betrokkenheid op schoolprestaties kind

jeugd_1-1_gesprek-met-kind

Column
Frederik Smit schrijft een column voor de nieuwe brochure van het SOL Netwerk: Samen Ondernemend Leren. In deze brochure geven Rotterdamse ouders, scholen en het schoolmaatschappelijk werk hun visie hoe ze kunnen bijdragen aan de onderwijsprestaties van de kinderen.

SOL Netwerk
SOL Netwerk is een Rotterdamse welzijnsorganisatie die bestaat uit twee pijlers: Jeugd en Ouderen. Bij SOL Jeugd werken negen schoolmaatschappelijk werkers die zich in hun dagelijks werk ook richten op onderwijsondersteunend gedrag van ouders.

http://www.solnetwerk.nl/jeugd/schoolmaatschappelijk-werk-smw

Meer allochtone ouders in medezeggenschapsraad. Stand van zaken monitor ouderbetrokkenheid

images-49

Allochtone ouders
Allochtone ouders zijn vaker vertegenwoordigd in inspraakorganen en spelen een belangrijkere rol bij de medezeggenschap in het onderwijs. De tweede generatie niet-westerse allochtonen doet wat de eerste generatie Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders niet deden: zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Dat blijkt uit het onderzoek van de onderzoeksbureaus Panteia en ITS Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van OCW.

MR Magazine
Artikel van Frederik Smit is verschenen in MR Magazine. Wolters Kluwer (april 2015). Een verhelderend gesprek met de Surinaamse, hogeropgeleide, Rachel Cairo (38). Zij is voorzitter van de medezeggenschapsraad van de katholieke basisschool de Bavokring in Rotterdam-Kralingen.
MeControlXXLUserTile
Rachel Cairo, voorzitter medezeggenschapsraad De Bavokring

Meer weten?

Hoe ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap ouders, school en buurt stimuleren? • Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties? • Hoe de medezeggenschap vormgeven? • Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?

Kijk eens bij de onderstaande literatuur
”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

”Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs”. http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Wethouder Hugo de Jonge wil stedelijk ouderplatform in Rotterdam

  HugodeJonge

  Wethouder Hugo de Jonge van onderwijs, jeugd en gezin is akkoord gegaan met het voorstel van onderwijsbeleidsadviseur Eddie Meijer om een ouderplatform op te richten in Rotterdam.

  Over ongeveer een maand is de oprichtingsbijeenkomst en ouders kunnen dan zelf beslissen hoe een en ander er uit moet gaan zien.

  De wethouder heeft aangegeven dat hij het hele onderwijsveld van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf tot en met MBO met het platform wil bereiken.

  Op 26 november 2013 was in hotel New York in Rotterdam de start van een discussie over ouderplatforms en lokaal onderwijsbeleid. Hebben ouders ‘live’ en via digitale platforms – op het niveau van de stad – iets te zeggen over het onderwijsbeleid? Wat zijn ervaringen van ouders met de bovenbestuurlijke MR, de GMR, de ouderraad, de cliëntenraad of consumentenvereniging richting scholen, schoolbesturen en politiek in Rotterdam?

  MR magazine
  In november 2013 verscheen een artikel van Frederik Smit in MR magazine over dit onderwerp.
  Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=295

  Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

  Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Stedelijke ouderplatforms in Rotterdam en Vlaanderen

NEWYORKVlaanderen

Eddie Meijer, Gemeente Rotterdam, afdeling Onderwijs, Frederik Smit, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, Bart van Dijck en Dirck Deceuninck van KOOGO: Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs in Vlaanderen.

Ouderplatforms en lokaal beleid
Op 26 november was in hotel New York in Rotterdam de start van een discussie over ouderplatforms en lokaal onderwijsbeleid. Hebben ouders ‘live’ en via digitale platforms – op het niveau van de stad – iets te zeggen over het onderwijsbeleid? Wat zijn ervaringen van ouders met de bovenbestuurlijke MR, de GMR, de ouderraad, de cliëntenraad of consumentenvereniging richting scholen, schoolbesturen en politiek in de steden?

Frederik Smit (2013). Ouders als kwaliteitsbewakers. Meedenken over onderwijs in Rotterdam. MR magazine, 28 (7), 4-7. november 2013.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=295

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Hotel New York: ouderplatforms en het belang van ouders als kwaliteitsbewakers van het onderwijs

HollandAmerikalijn

Lezing van dr. Frederik Smit over ouderplatforms en het belang van ouders als kwaliteitsbewakers van het onderwijs.

Hebben ouders ‘live’ en/of via digitale platforms – op het niveau van de stad – een stem ten aanzien van wat zij belangrijk vinden van het onderwijsbeleid? Wat zijn ervaringen van ouders met de GMR, de ouderraad, de cliëntenraad of consumentenvereniging richting scholen, schoolbesturen en politiek in de steden?

Op dinsdag 26 november organiseert Gemeente Rotterdam, Maatschappelijke ontwikkeling, afdeling Onderwijs een avond over ‘ouderinitiatieven’: ouders die van een zwarte school een gemengde school proberen te maken.

Waar? bibliotheek Hotel New York, Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam
Tijd: 20.00-22.00 uur.

Het Hotel New York op de Wilhelminapier in Rotterdam is een hotel, gevestigd in het voormalige directiegebouw van de Holland-Amerika Lijn. Het hotel werd geopend in 1993.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

MEESTERKLAS ON TOUR

school-bus-def

ROADMAP MEESTERKLAS ON TOUR

Interactief onderzoeks- scholingsprogramma
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Nijmegen, Roosendaal, Schiedam, Geldermalsen, Soesterberg en Rotterdam.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas-on-tour/

Let op actie: Scholen met grote ambities en een krap budget

Wees-uniekWees-uniek

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen nodigt u uit voor een unieke Meesterklas in Rotterdam.

Villa Zebra in Rotterdam: ”Professionele communicatie met ouders”

In Rotterdam op woensdag 20 februari 2013 een unieke Meesterklas over ‘’Professionele communicatie met ouders’’.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Maak gebruik van de eenmalige speciale korting voor ambitieuze scholen met een beperkt budget.

<ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

Scholen met grote ambities en een krap budget

Actie inschrijven t/m 30 januari:
ALLE DEELNEMERS: € 89,-

U kunt zich inschrijven via: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl / 06-12413905

Uitnodiging voor unieke Meesterklas in Rotterdam

Wees-uniek

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen nodigt u uit voor een unieke Meesterklas in Rotterdam.

Villa Zebra in Rotterdam: ”Professionele communicatie met ouders”

In Rotterdam op woensdag 20 februari 2013 een unieke Meesterklas over ‘’Professionele communicatie met ouders’’.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Maak gebruik van de speciale kortingen voor scholen.

U kunt zich inschrijven via: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/kopie-meesterklas-0

Informatie Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl / 06-12413905

MEESTERKLAS ON TOUR: SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM

Wees-uniek

ITS – Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam organiseren op woensdag 20 februari 2013 een Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met als thema:

“Professionele communicatie school en ouders”
Lezingen:
• De 7 kernfactoren van een professionele en innovatieve communicatie tussen school, ouders en buurt.
• Een nieuwe aanpak van ouderbetrokkenheid. Ambities waar maken in vo.

Aanbod workshops:
• Hoe een relatie met ouders aangaan? Hoe een intake- en kennismakingsgesprek voeren?
• Hoe ouders benaderen als partners? Hoe met ouders overleggen over educatief partnerschap en onderwijsondersteunend gedrag?
• Hoe een talenten-, ontwikkelings- en loopbaangesprek leiden?
• Hoe een voortgangsgesprek voeren? Hoe een tienminutengesprek, rapportgesprek, rondetafel- of themagesprek leiden?
• Hoe een relatie aangaan met laaggeletterde ouders? Hoe de taalstimulering met laaggeletterde ouders stimuleren?
• Hoe een relatie aangaan met ouders waar het leren thuis en de onderwijsgerichtheid minder vanzelfsprekend is? Hoe kan men in deze gezinnen een leercultuur bevorderen?
• Hoe met ouders communiceren via sociale media, de website en de schoolgids? Hoe het belang van ouderbetrokkenheid aan de orde stellen in een ouderpanel, oudercomité, ouderraad, leerlingenraad, mr, bestuurs-, directie- en teamvergadering?

Waar? Rotterdam: Villa Zebra

De gemeente Rotterdam betaalt voor de deelnemende scholen uit de stad de helft van het inschrijfgeld.

Check:

MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: PROFESSIONELE COMMUNICATIE

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLAS ON TOUR: SCHOOL EN OUDERS IN ROTTERDAM

jongezebrajongezebrajongezebra

ITS – Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam organiseren op 20 februari 2013 een Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met als thema:

“Professionele communicatie school en ouders”

Waar? In Villa Zebra!

De gemeente Rotterdam betaalt voor de deelnemende scholen uit de stad de helft van het inschrijfgeld.

Check: MEESTERKLAS SCHOOL EN OUDERS ROTTERDAM: PROFESSIONELE COMMUNICATIE

Uitgaven over ouderbetrokkenheid en medezeggenschap van Frederik Smit bij SWP Uitgevers

Nederlandse publicaties van Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: boeken, rapporten, hoofdstukken in boeken, artikelen in tijdschriften/populaire artikelen.

Publications of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen: scientific articles in journals, books / reports.

MEESTERKLAS ON TOUR. Onderzoeks- en scholingsprogramma op lokatie. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.