Category Archives: recensie

Succesfactoren samenwerking ouders en school

OmslagoudersNEWGROOT

Succesfactoren
De publicatie van dr. Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap en medezeggenschap.

’Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’
– Mart Seerden; recensie openbare bibliotheken.

‘Uw boek ondersteunt het ingezette beleid en kan scholen een stap verder helpen’
– Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

‘Een eyeopener voor leerkrachten’
– Joke Verwoerd; Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/ouderbetrokkenheid/

Uitgeverij SWP Amsterdam
Check: http://www.swpbook.com/auteurs/633

Recensie Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid

Ouders en school

Ouders en school

RECENSIE

Titel: Ouders en school
Auteur: Frederik Smit
ISBN: 9789088503320
Uitgever: SWP
Jaar: 2012
Pagina’s: 101
Prijs: € 13,90

Over de schrijver
Dr. Frederik Smit is als senior-onderzoeker en coördinator van het expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Ouderbetrokkenheid is een rode draad in zijn onderzoeksloopbaan.

Inhoud
Het boek(je) begint met een voorwoord, waarin onder meer staat: ‘Het gemeenschappelijk belang van ouders en school is een zo optimaal mogelijke begeleiding van de ontwikkeling van de leerlingen, thuis en op school.’
Minister van Bijsterveld heeft op 29 november 2011 in een brief aan de Tweede Kamer geadviseerd vooral te investeren in partnerschap tussen ouders en school. Dit boek bevat suggesties hoe dit in praktijk gebracht kan worden. In 13 hoofdstukken wordt telkens een aantal vragen gesteld, gevolgd door een stukje tekst. De meeste hoofdstukken eindigen met een aantal suggesties.
Aan het eind van het boek wordt ook nog gekeken wat we van het Finse, het Amerikaanse en zelfs het Chinese onderwijs kunnen leren. Heel interessant!

Tot slot
Het boek, geschreven voor het PO en VO, is prettig leesbaar en bruikbaar voor in de praktijk. Ik vond het stukje in hoofdstuk 1; Waarom de typologie ‘Herken de Ouder’ gebruiken? erg leerzaam. Het boek zegt: ‘De typologie ‘Herken de Ouder’ biedt het schoolteam handvatten voor het opbouwen en onderhouden van partnerschaprelaties met de ouders en de buurt. Er worden zes typen ouders beschreven: de supporter, de afwezige, de politicus, de carrièremaker, de kwelgeest en de superouder. Aan het eind van elke beschrijving staat hoe je zo’n ouder zou kunnen benaderen. Dat zou voor veel leerkrachten wel eens een eyeopener kunnen zijn.

Joke Verwoerd
LBBO,de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs

Beter Begeleiden digitaal, september 2013

Check: http://www.ru.nl/publish/pages/519989/helpeenouder.pdf

Er zijn leerlingen waar je de handen meer dan vol aan hebt. Maar aan sommige ouders ook. Het goede nieuws: veel problemen zijn te voorkomen. “Zoek ook eens contact met ouders als er niets aan de hand is.”

Bron: Eric Went in het Onderwijsblad van de AOb, 15 januari 2011.

Frederik Smit (april 2013). Ouderbetrokkenheid verbeteren? Zo doe je dat!

cover-aprildidactief

Hoe bevorder je ouderbetrokkenheid bij school?

1. Ontwikkel met je team een visie op wat je met ouders wilt: Waarom vind je ze belangrijk? Alleen veel ouders over de vloer helpt niet. Bedenk een oneliner, een uitspraak die gedeeld wordt door het hele team.
2. Wat zijn de succesverhalen bij jou op school: Wat kun je uitbreiden? Begin klein, want grote blauwdrukken blijven toch in de kast liggen.
3. Praat met die collega die in de teamvergadering zegt: ik wil ‘s ochtends die ouders zo snel mogelijk de deur uit, dan kan ik aan het werk. Laat zien dat het zich dubbel en dwars uitbetaalt als je ouders inschakelt bij de schoolloopbaan van je leerlingen.
4. Maak al bij de intake van nieuwe leerlingen goede afspraken over wederzijdse verwachtingen en manage die verwachtingen ook gedurende de schoolloopbaan. Wees realistisch. Praat regelmatig met ouders, alleen al omdat ze anders veel te laat ontdekken dat hun kind toch ‘alleen maar een vmbo-advies’ krijgt en ze jou dat gaan verwijten.
5. Communiceer positief met ouders: geef aandacht op maat, daar bloeien ze van op! En spreek in een taal die ouders snappen: zij kennen het onderwijsjargon niet.
6. Vorm een taskforce van directeur (bouwleider), leraar en ouder die regelmatig overleggen en samen het thema ‘ouders’ op de agenda houden.
7. Denk na over andere vormen van communicatie met ouders: bellen, mailen, twitteren, facebooken kan ook.
8. Overweeg parttime lidmaatschap van medezeggenschapsraad voor ouders: niet iedereen heeft tijd om zich een jaar lang aan de mr te verbinden.
9. Organiseer een ouderpanel, maar wees dan ook voorbereid op echte inspraak. Stel je open.
10. Kijk ook naar ouder-oudernetwerken: zij kunnen je helpen meer ouders te bereiken.

Zie Didactief, april 2013, pp. 17-21

http://www.didactiefonline.nl/images/ouderbetrokkenheid.pdf

Zie ook van Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.

Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Check uitgaven over succesfactoren ouderbetrokkenheid http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=267

Frederik Smit, Succesfactoren betrokkenheid ouders en school

OudersneschoolSWP9789088503320

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)
De publicatie van Frederik Smit gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.
Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.<

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Frederik Smit (2012). Succesfactoren ouderbetrokkenheid

Tijdschirft-TIB

Frederik Snit. Succesfactoren ouderbetrokkenheid. Tijdschrift Interne Begeleiders. Jaargang 2, nummer 4, september 2012.

Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=264

Ouders en school

Ouders en school

Frederik Smit (2012). Succesfactoren ouderbetrokkenheid. Ouders en school. Amsterdam: SWP Uitgevers.

Check:http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Mooie recensie boek Frederik Smit ”Ouders en School. Succesfactoren voor betrokkenheid”

OudersneschoolSWP9789088503320

NBD/Biblion recensie

Op 29 november 2011 verscheen de brief over Ouderbetrokkenheid van de minister van OCW, Marja van Bijsterveldt. Deze brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer deed landelijk veel stof opwaaien: niet alleen bij politici, maar ook bij onderwijsprofessionals, alsook bij ouders zelf. Zoals gebruikelijk waren er voor- én tegenstanders van de inhoud. Tegelijkertijd waren er partijen die de inhoud in hun eigen voordeel uitlegden.

Nauwelijks een halfjaar later plaatst de auteur van dit genuanceerd, actueel, praktisch en ter zake doende schrijven een aantal verworvenheden en belangrijke gedachten tegen de achtergrond van deze brief, maar ook in de brede context van educatief partnerschap, ouders en professionals die samen verantwoordelijk zijn voor leven en leren van kinderen op weg naar volwassenheid, en actuele maatschappelijke ontwikkelingen waarin (educatieve) opvoeders elkaar gewoon nodig hebben.

De publicatie gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)

Te koop bij Bruna.

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Frederik Smit: Ouders en school

OudersneschoolSWP9789088503320

NBD/Biblion recensie

Op 29 november 2011 verscheen de brief over Ouderbetrokkenheid van de minister van OCW, Marja van Bijsterveldt. Deze brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer deed landelijk veel stof opwaaien: niet alleen bij politici, maar ook bij onderwijsprofessionals, alsook bij ouders zelf. Zoals gebruikelijk waren er voor- én tegenstanders van de inhoud. Tegelijkertijd waren er partijen die de inhoud in hun eigen voordeel uitlegden.

Nauwelijks een halfjaar later plaatst de auteur van dit genuanceerd, actueel, praktisch en ter zake doende schrijven een aantal verworvenheden en belangrijke gedachten tegen de achtergrond van deze brief, maar ook in de brede context van educatief partnerschap, ouders en professionals die samen verantwoordelijk zijn voor leven en leren van kinderen op weg naar volwassenheid, en actuele maatschappelijke ontwikkelingen waarin (educatieve) opvoeders elkaar gewoon nodig hebben.

De publicatie gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.

Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.

Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)

http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320

Positieve recensie boek van Frederik Smit ”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”

MedezeggenschapenonderwijsSWP2012 850345

NBD|Biblion recensie

Dit handzame boek is geschreven vanuit het idee dat een goed functionerende (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR/MR) een hulpmotor kan zijn met stuwkracht om vanuit een gedeelde betrokkenheid te werken aan de groei en bloei van een onderwijsinstelling.

Daarom wordt vooral ingestoken op zaken die kunnen leiden tot succesfactoren (motivatie, communicatie, efficiënt vergaderen etc.) naast informatie over de samenstelling, het functioneren van de leden (onder andere leren de juiste vragen te stellen) en het gebruik van bevoegdheden (onder andere de rol van de medezeggenschapsraad en het bestuur).

De auteur richt zich hierbij niet enkel op leerkrachten en ouders, maar ook op leerlingen die gebruik kunnen maken van medezeggenschap.

De teksten (met daartussen kleine cartoonachtige tekeningen) zijn actueel, bevatten weinig jargon waardoor ze voor de brede doelgroep (ouders, leerkrachten primair onderwijs, aangevuld met leerlingen in het voortgezet onderwijs) goed te lezen zijn en veel extra informatie geven over dit belangrijke onderwerp.

Publicatie: Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.

In de bijlage de wetteksten over medezeggenschap.

Mac Steenaart (NBD|Biblion recensie)

http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450

Genuanceerd, actueel, praktisch en ter zake doende boek ”Ouders en school” van Frederik Smit

Positieve recensie van Mart Seerden, NBD|Biblion

Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid

Recentie Ouders en SchoolNBD|Biblion recensie

Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid (Frederik Smit).
Uitgeverij SWP Amsterdam

Op 29 november 2011 verscheen de brief over Ouderbetrokkenheid van de minister van OCW, Marja van Bijsterveldt. Deze brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer deed landelijk veel stof opwaaien: niet alleen bij politici, maar ook bij onderwijsprofessionals, alsook bij ouders zelf. Zoals gebruikelijk waren er voor- én tegenstanders van de inhoud. Tegelijkertijd waren er partijen die de inhoud in hun eigen voordeel uitlegden. Nauwelijks een halfjaar later plaatst de auteur van dit genuanceerd, actueel, praktisch en ter zake doende schrijven een aantal verworvenheden en belangrijke gedachten tegen de achtergrond van deze brief, maar ook in de brede context van educatief partnerschap, ouders en professionals die samen verantwoordelijk zijn voor leven en leren van kinderen op weg naar volwassenheid, en actuele maatschappelijke ontwikkelingen waarin (educatieve) opvoeders elkaar gewoon nodig hebben. De publicatie gaat concreet in op aspecten van ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap. Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.
Mart Seerden (NBD|Biblion recensie)