Category Archives: onderhandelhuishouding

Omdat ik het zeg. Als je kind altijd zijn zin krijgt, wordt het een draak van een volwassene

COVER-250pix-kopie

LINDA, 117, mei 2012: ‘Omdat ik het zeg. Onderhandelmoeders’, pp. 96-100.

De basis van het artikel is een onderzoek dat ITS, Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de redactie van de Volkskrant in 2001 heeft uitgevoerd naar de wijze waarop ouders met hun kinderen onderhandelen over dagelijkse gebeurtenissen.
Hierdoor is een beeld verkregen van het functioneren van de onderhandelingshuishouding zoals ouders dit percipiëren.

Onderzoeksteam: dr. Frederik Smit (projectleider), drs. Jan Doesborgh, dr. Hans van Gennip, drs. Nico van Kessel en prof. dr. Jan Janssen.

Het onderzoek is op constructieve wijze begeleid door drs. Mirjam Schöttelndreier van de Volkskrant.

Unknown-10

Check onderzoeksrapport ‘De onderhandelmores in opvoedend Nederland’: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=270

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/