Category Archives: MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL

Impressie Meesterklas Kasteel Heyendael, najaar 2012

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Inleiding van prof. dr. Kees van der Wolf over betrokkenheid van ouders bij de school en leerprestaties.

PROGRAMMA MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

MEESTERKLASSEN, KASTEEL HEYENDAEL, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

MEESTERKLAS Kasteel Heyendael

ITS Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 30 januari, 6 maart, 20 maart, 17 april en 15 mei 2013 een nieuwe Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leerlingen, studenten, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met als thema:

‘Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties’

Met onder andere Pieter Huisman (hoogleraar Erasmus Universiteit), Micha de Winter (hoogleraar Universiteit Utrecht), Kees van der Wolf, hoogleraar Perm State University, Rusland), Lilian Vliek, (wetenschappelijk medewerker Onderzoekscentrum Instituut Kanjertrainingen), Mariëtte Lusse (hoofddocent Hogeschool Rotterdam), Martine van der Pluijm (docent Hogeschool Rotterdam), David Kranenburg (directeur Stichting Actief Ouderschap), Mieke van Stigt (publiciste), Maartje Reitsma (onderzoeker/adviseur KPC-Groep), Janny Limburg (bureau Peervis), Karin Vosters (voorzitter Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs), Jacqueline Boerefijn MSc, Joke Kieweit-Kester (LerenenOrganiseren.nl), Ercan Torun (bovenschools manager Cosmicus Onderwijs), Klaas Jurjens (Trainer/adviseur CNV Onderwijs Academie), Baudy Wiechers, (oprichter van een democratische school), Ton Legerstee (beleidsadviseurJOS, Rotterdam) en Frederik Smit (senior onderzoeker ITS/coördinator Expertisecentrum Ouders, school en buurt, Radboud Universiteit Nijmegen).

De MEESTERKLAS geeft de deelnemers inzicht hoe zij 100% ouderbetrokkenheid kunnen realiseren om de resultaten van de leerlingen fors te verbeteren en gedetailleerd uit te werken in actieplannen, nieuwe aanpakken en in het schoolplan.

De focus van de MEESTERKLAS is gericht op educatief partnerschap, onderwijsondersteunend gedrag en de doorgaande lijn/beroepsoriëntatie /schoolkeuze.

Doel van deze dag is om met u, als professional, concrete stappen te zetten om ouderbetrokkenheid een structurele plaats te geven binnen uw werkzaamheden. Samen gaan we aan de slag met het maken van een uitvoeringsplan dat past binnen uw organisatie.

U krijgt bruikbare tools, stappenplannen en suggesties aangereikt, om de samenwerking met alle ouders op uw school creatief inhoud te geven en de schoolprestaties van leerlingen aanzienlijk te verbeteren.

Iedere deelnemer ontvangt een mooi uitgegeven boek met nieuwe, succesvolle, vormen van ouderbetrokkenheid om de onderwijsresultaten te optimaliseren.

Actie
Inschrijven t/m 1 januari 2013: neem GRATIS een collega of ouder mee naar de MEESTERKLAS.

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Informatie: Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl; 06-12413905.

Presentaties van Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: papers / presentaties.

Paper presentations of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen.

Klassenfoto MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, 7 november 2012

Klassenfoto Meesterklas 7 november 2012

Met dank aan Ton Legerstee!

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

IMPRESSIE MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, ITS – RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN, 7 november 2012

Meesterklas woensdag 7 november 2012

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Presentaties van Frederik Smit, Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen: papers / presentaties.

Paper presentations of Frederik Smit, Expertise Centre Parents, Schools and Neighborhoods, ITS – Radboud University Nijmegen.

prof. mr. Pieter Huisman: ‘’Leraren dienen ouders aan te spreken op hun opvoedplicht’’

Pieter Huisman


http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Wat zijn rechten en plichten van (individuele) ouders ten opzichte van de school?

Ouders hebben recht op informatie, inzage in het leerlingdossier, recht op overleg (zoals bij passend onderwijs) en actie door de school (bijvoorbeeld bij dyslexie of bij pesten).

Er zijn ook plichten van ouders zelf zoals een algemene opvoedplicht, normconform gedrag ten opzichte van personeel, en meewerken bij maatregelen om bijvoorbeeld pestgedrag te bestrijden.

In MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL, ITS Radboud Universiteit Nijmegen, op 7 november uitgelegd met interessante cases uit de praktijk.

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Vragen?
Frederik Smit: 06-12413905

Deelnemers MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL10 oktober 2012 (4)

Deelnemers MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL 10 oktober 2012

Deelnemers MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL10 oktober 2012 (3)

Deelnemers MEESTERKLAS 10 oktober 2012

Klassenfoto MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL10 oktober 2012 (1)

Deelnemers MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL 10 oktober 2012

Klassenfoto MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL 10 oktober 2012 (2)

Deelnemers MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL 10 oktober 2012

Prominente sprekers en inspirerende workshops MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL Partnerschap Ouders & School

MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, organiseert op 10 oktober en 7 november 2012 extra MEESTERKLASSEN voor besturen, directies, adviseurs, beleidsmedewerkers, begeleiders, leraren, studenten, medezeggenschapsraden en ouderraden in het primair en voortgezet onderwijs met als thema:


‘Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties’

Met onder andere Kees van der Wolf (Honorary Professor Perm State Pedagogical University, Rusland), Pieter Huisman (hoogleraar Erasmus Universiteit), Micha de Winter (hoogleraar Universiteit Utrecht), David Kranenburg (directeur Actief Ouderschap), Maartje Reitsma (onderzoeker/adviseur KPC-Groep) en Frederik Smit (onderzoeker ITS/coördinator Expertisecentrum Ouders, school en buurt, Radboud Universiteit Nijmegen).

De MEESTERKLAS geeft de deelnemers inzicht hoe zij 100% ouderbetrokkenheid kunnen realiseren om de resultaten van de leerlingen fors te verbeteren en gedetailleerd uit te werken in actieplannen, nieuwe aanpakken en in het schoolplan.

De focus van de MEESTERKLAS is gericht op educatief partnerschap, onderwijsondersteunend gedrag en de doorgaande lijn/beroepsoriëntatie /schoolkeuze.

Doel van deze dag is om met u, als professional, concrete stappen te zetten om ouderbetrokkenheid een structurele plaats te geven binnen uw werkzaamheden. Samen gaan we aan de slag met het maken van een uitvoeringsplan dat past binnen uw organisatie.

U krijgt bruikbare tools, stappenplannen en suggesties aangereikt, om de samenwerking met alle ouders op uw school creatief inhoud te geven en de schoolprestaties van leerlingen aanzienlijk te verbeteren.

Iedere deelnemer ontvangt een mooi uitgegeven boek met nieuwe, succesvolle, vormen van ouderbetrokkenheid om de onderwijsresultaten te optimaliseren.

Actie
Inschrijven t/m 12 oktober: neem GRATIS een collega of ouder mee naar de MEESTERKLAS.

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/mklas-nijmegen/

Informatie: Frederik Smit: F.Smit@its.ru.nl; 06-12413905