Category Archives: meesterklas

Stappenplan ouderpartnerschap en Meesterklasbundels

Unknown-21

Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseerde in de periode 2011-2013 op basis van onderzoek en goede praktijken – eendaagse Meesterklassen in Kasteel Heyendael (Nijmegen) voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een aantal keren is de Meesterklas op locatie gegeven, onder andere in Rotterdam met Rotterdamse inleiders.

Doel van de dag was om met de deelnemers concrete stappen te zetten om partnerschap ouders en school een structurele plaats te geven binnen hun werkzaamheden. Vaste bijdragen werden geleverd door Kees van der Wolf, David Kranenburg, Lilian Vliek, Ton Legerstee (voorzitter) en Marianne Evers (organisatie). Na afloop ontvingen de deelnemers een Meesterklasbundel.

Zie update Stappenplan optimaliseren partnerschap ouders en school

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

Meesterklasbundels

Hoogleraar Pieter Huisman: Rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school

pieter-huisman1-1

Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit: ‘Rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school’

Rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school
Ouders hebben recht op informatie, inzage in het leerlingdossier, recht op overleg (zoals bij passend onderwijs) en actie door de school (bijvoorbeeld bij dyslexie of bij pesten). Er zijn ook plichten van ouders zelf zoals een algemene opvoedplicht, normconform gedrag ten opzichte van personeel, en meewerken bij maatregelen om bijvoorbeeld pestgedrag te bestrijden. Uitgelegd met interessante cases uit de praktijk.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Hoogleraar Kees van der Wolf: De leraar als frontliniewerker. Van dwangbuis naar werken in het wild

kees-van-der-wolf

Kees van der Wolf, emeritus hoogleraar orthopedagogiek en voormalig lector gedragsproblemen in de onderwijspraktijk. Thans hoogleraar Universiteit van Suriname. In 2010 benoemd tot ‘Honorary Professor’ aan de Pedagogische Universiteit in Rusland

‘De leraar als frontliniewerker. Van dwangbuis naar werken in het wild’
Wat moet de leraar in deze tijd van opbrengstgerichtheid, afrekenen op resultaten en prestatiebeloningen? Ruimte voor maatwerk en aandacht voor de leefwereld van de leerlingen en hun ouders, zijn de ingrediënten die maken dat frontliniewerkers hun werk met plezier en energie blijven doen. Zij hebben armslag nodig waarbinnen zelfstandig kan worden gehandeld en beslissingen kunnen worden genomen. Wat betekent deze armslag in een wij-maatschappij?

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/

Jacqueline Boerefijn: Geluk en de “wij” maatschappij

jacqueline-boerefijn

Jacqueline Boerefijn, Master of Applied Positive Psychology, docent biologie aan het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen en auteur van onder andere “Opvoeden tot geluk, help je tiener puberen”.

Geluk en de “wij” maatschappij
De tienerjaren zijn vaak turbulent. School en ouders kunnen samen kinderen helpen prettig door de tienerjaren heen te komen. Samen kunnen ze het kind helpen om een opleiding en beroep te vinden welke goed bij het kind past, en waar mee het kind uit kan groeien tot een gelukkige volwassene.
Gelukkig zijn is behalve prettig, ook goed voor het algemeen belang. Gelukkige mensen functioneren beter thuis, als partner en ouder, op school en op het werk, en ze zijn gezonder, doen meer vrijwilligerswerk en leven langer.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt organiseert op 21 mei en 4 juni een nieuwe eendaagse meesterklas voor schoolbesturen, directies, leraren, pedagogisch medewerkers en ouders in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Onderwijs en de wij-maatschappij. De school in mijn buurt.’

Een deelnemer: ‘De allerbeste nascholing die ik in 20 jaar heb meegemaakt’.

Informatie en inschrijven

http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/meesterklas/