Category Archives: Majorie van Dijk

Majorie van Dijk werkt aan optimaal pedagogisch klimaat

foto-54
Majorie van Dijk

Pedagogisch klimaat
Het openbaar kindcentrum De Wereldwijzer in Vlaardingen start na de zomervakantie met het optimaliseren van het pedagogisch klimaat. Volgens directeur Majorie van Dijk is de focus met name gericht op het creëren van een rustige werkomgeving voor de leerlingen.

Schakelklassen en ouderkamer
In een schakelklas krijgen leerlingen met een taalachterstand intensief taalonderwijs. Wat is de rol van ouders bij de schakelklassen? Hoe kunnen ouders meer betrokken worden bij het vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen in de schakelklassen? Wat is de functie van de ouderkamer? Hoe kunnen meer ouders (nog) meer van elkaar leren in de ouderkamer?

Veranderingsgerichte cultuur
De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Tip
Tip 1 Geef ouders maandelijks tips mee die ze thuis kunnen toepassen.

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf