Category Archives: Logacom

Hoe een cultuurverandering realiseren?

CCpElafW4AAOM23.jpg-large
Verandering

Discussie
Frederik Smit in discussie met directeuren van scholen PO en VO, docenten pedagogische academies, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers over de noodzaak van een cultuurverandering in het onderwijs en de rol van ouders.

Ouderschapscongres
Landelijk ouderschapscongres 2015. Aristo Amsterdam, 15 april 2015.