Category Archives: kleine scholen

Nieuwe kans kleine scholen

Unknown-51

Staatssecretaris Dekker
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil het kleine scholen gemakkelijker maken om open te blijven. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Dekker dat het in de toekomst mogelijk moet zijn om scholen van verschillende stromingen samen te voegen. Ook moeten ouders meer inspraak krijgen in alternatieve oplossingen, als de laatste school in een dorp dreigt te verdwijnen.

Verplichting
De staatssecretaris stuurt voor de zomer een wetsvoorstel naar de Kamer waarin hij de veranderingen wil vastleggen. Zo worden schoolbesturen straks verplicht om bij mogelijke fusies of sluiting ouders en betrokkenen te vragen om advies. Ook is het straks niet meer verboden dat een christelijke basisschool onder een regulier schoolbestuur valt. De eigen identiteit moet dan wel behouden blijven.
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z08338&did=2015D16936

Gesloten
De afgelopen jaren zijn tientallen basisscholen gesloten in onze provincie. Vooral in kleine kernen nemen de leerlingenaantallen af, onder meer door vergrijzing. Komt het leerlingaantal op een school onder de 23 dan is sluiting vaak het gevolg. De laatste jaren zoeken schoolbesturen en inwoners naar oplossingen.

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-04/858063/nieuwe-kans-voor-kleine-scholen-zeeland#.VUeFPKaNXgI

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=6286&action=edit&message=6&postpost=v2

Comité van aanbeveling
Felix Rottenberg, Voorzitter Curatorium Wiardi Beckman Stichting Amsterdam
• Hans Wiegel, Oud-minister van Binnenlandse Zaken
• Frederik Smit, Coördinator Expertisecentrum Ouders, school en Buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
• Yellie Alkema, Voorzitter Stadsdeelraad Centrum in Amsterdam
• Karin van den Broecke, Preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Bol.com
Lees over het initiatiefrecht en hoe de medezeggenschapsraad een belangrijkere rol kan spelen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Zie nieuwe uitgave: ‘Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs’.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/