Category Archives: kinderopvang

Beloftevolle startup actieteam ouderbetrokkenheid kinderopvang De Wereldwijzer Vlaardingen

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gwenda Hisgen, Patricia Sloot en Liliane van der Slot

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren kinderopvanginstellingen en scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.
Kindcentrum De Waaier, peuterspeelzalen De Kleine Wereld, Bibelebons en basisschool De Wereldwijzer in Vlaardingen werken samen in openbaar integraal kindcentrum De Wereldwijzer.

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid kinderopvang van het integrale kindcentrum heeft een plan van aanpak opgesteld om partnerschap en kindcentrum te optimaliseren; te beginnen met de kinderopvang.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en partnerschap te stimuleren?
• Hoe ouders en school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?

Zie het boekje van Frederik Smit ”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”. http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/
850332

Onderwijswerkplaats Radboud, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/