Category Archives: Katholieke basisschool De Hoeksteen

Innovatieve aanpak basisschool De Hoeksteen in Vlaardingen

c6338e1a1391abbe6366a57ee68b9019
Leontien Stofbergen, Sanne van Sloun en Marc de Lange

Start
Na de zomervakantie start katholieke basisschool De Hoeksteen in Vlaardingen met de uitvoering van een goed doordacht plan om de relatie met de ouders te optimaliseren. De kick off vormen de startgesprekken met ouders waarbij men nadrukkelijk de leerlingen betrekt.
http://www.kbsdehoeksteen.nl

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Marc de Lange (directeur), Leontien Stofbergen (adjunct-directeur) en Sanne van Sloun (intern begeleider) willen met hun innovatieve aanpak ouders als educatieve partners benaderen om de kinderen optimale ontplooiingskansen te bieden.

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders en de leerlingen.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Tip 4 Organiseer jaarlijks een bewustwordingsbijeenkomst

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf