Category Archives: Jorwerd

Hoe de school verdwijnt uit Jorwerd?

dorpsschool

De bevolking op het platteland krimpt en de kleine dorpsschool heeft het moeilijk. Scholenkoepels willen dorpsschooltjes laten fuseren en de staatssecretaris wil de wet aanpassen om samenwerking tussen scholen te bevorderen.

Vier dorpen Kats, Gaastmeer, Weebosch en Hoog Keppel strijden onder aanvoering van Jan Schuurman Hess, oud-journalist en actief PvdA-lid uit het Zeeuwse dorpje Kats, tegen sluiting van hun schooltjes en hebben een eigen scenario ontwikkeld om het voortbestaan van kleine scholen op het platteland te continueren: de oprichting van coöperaties van scholen.

Ze willen voorkomen dat niet alleen God, maar ook de dorpsschool uit Jorwerd en vele andere kleine gemeenschappen dreigt te verdwijnen.

Frederik Smit (2013). Bewoners komen in actie. Dorpsschool moet blijven! MR magazine, nummer 8, december 2013.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/