Category Archives: Het Talent

Christelijke basisschool Het Talent geeft educatief partnerschap een impuls

AAEAAQAAAAAAAAMBAAAAJGZlZDJjYTRhLTg5ODEtNGY5ZS1hNzU2LTMyZTVhMzJjYWMyOQ

Kyra van Nimwegen

Start
Na de zomervakantie start christelijke basisschool Het Talent in Schiedam met de uitvoering van hun plan van aanpak om de relatie met de ouders te optimaliseren. Een vrijwilliger  organiseert ouderbijeenkomsten voor laaggeletterde ouders met de focus op educatief partnerschap, maar ook het voorbereiden van een oudergesprek komt aan bod.

http://www.hettalentschiedam.nl/index.php

Actieteam ouderbetrokkenheid
Het actieteam ouderbetrokkenheid met Kyra van Nimwegen (adjunct-directeur) als aanspreekpunt gaat zich richten op ouders als educatieve partners om de talenten van de kinderen optimaal te ontwikkelen. Kyra van Nimwegen: ”We willen ons schoolbreed (ook de peuters) richten op het huiswerk. De kernvraag is: hoe kunnen de ouders een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind?”

Plan van aanpak
Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan ITS, Radboud Universiteit geeft het actieteam support met het ontwikkelen van een plan van aanpak om kritisch naar zichzelf te blijven kijken, adequaat te reageren op veranderingen en nieuwe sterke actiepunten te ontwikkelen in relatie tot de ouders en de leerlingen.

https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2014/11/24/naar-een-andere-cultuur-scholen-vlaardingen-en-schiedam-in-actie/

Tip 2 Ontwikkel een visie op ouderbetrokkenheid!
http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf