Category Archives: Gemeente Leiden

Succesvol ouderbeleid VVE-locaties in Leiden

image001-1

Expertisecentrum Ouders, school en buurt begeleidt een bijeenkomst voor de gemeente Leiden over succesvol ouderbeleid bij VVE-locaties.

De datum van de bijeenkomst wordt binnenkort in overleg met de deelnemers opnieuw vastgesteld.

Bestemd voor scholen, maatschappelijke organisaties, peuterspeelzalen en kinderdagopvang.

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft het Expertisecentrum, Ouders, school en buurt het Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid VVE ontwikkeld.
https://itsexpertisecentrum.files.wordpress.com/2012/06/view_medewerkersstappenplanvve.pdf

Zie voor meer informatie over de rol van ouders bij opvang en onderwijs het boekje Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320