Category Archives: Frederik Smit

State of the art ouderbetrokkenheid in Den Haag

wethouder-denhaag1

Wethouder Ingrid van Engelshoven en onderzoeker Frederik Smit

Haags onderwijs
Het Haags onderwijs betrekt ouders actief bij het onderwijs. Vaak gaat dat goed, maar niet altijd. En u bent het er allen over eens dat het niet vanzelf gaat. Het kost een behoorlijke investering, zowel voor de voor- en vroegschoolse educatie, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is één van de belangrijke conclusies uit het onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het Haagse onderwijs dat Frederik Smit (ITS) afgelopen jaar heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag. Het onderzoeksrapport ontvangt u binnenkort.

Kennisevenement Ouderbetrokkenheid
Op woensdag 7 december organiseren we voor de tweede keer het Kennisevenement Ouderbetrokkenheid. Tijdens dit kennisevenement staan de uitkomsten van dit onderzoek centraal. Wat doen we goed en wat kunnen we als stad (van elkaar) leren? Graag nodig ik u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Datum: Woensdag 7 december 2016
Tijd: Vanaf 13.00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Theater De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63 te Den Haag
Kosten: Gratis

Voor wie: schooldirecteuren, docenten, oudercoördinatoren of –coaches, actieve ouders, schoolmaatschappelijk werkers, schoolbestuurders en andere professionals die een actieve link vormen tussen school en ouders.

Gastsprekers
De volgende gastsprekers staan op het programma:

 • Frederik Smit, onderzoeker van het Haagse onderzoek ‘Naar een wij-cultuur, ouder en school samen betrokken’. Frederik geeft een presentatie over zijn onderzoeksbevindingen.
 • Peter de Vries, Ouderbetrokkenheid 3.0. Peter heeft vorig jaar een ‘basiscursus Ouderbetrokkenheid 3.0’ gegeven. Dit jaar deelt Peter zijn kennis over ouderbetrokkenheid op basis van de onderzoeksbevindingen en zijn ervaringen in Den Haag. Waar ligt onze uitdaging? En welke praktische tips kan Peter ons daarbij geven?
 • Uzelf, want we willen ook vooral met de aanwezigen in gesprek! Heeft u nu al een praktische vraag over ouderbetrokkenheid bij u op school die u met Frederik, Peter en de zaal wilt delen?
  Mail deze dan naar onderwijsbeleid@denhaag.nl .
  U kunt uw vraag ook via Twitter stellen. Gebruik daarbij de hashtag #samenbetrokken070.

De dagvoorzitter is Judith de Bruijn

Programma
Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. U bent al vanaf 13.00 uur welkom voor de lunch.

Aanmelden
Meld u snel aan. U kunt zich hier vóór 25 november aanmelden. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Stuur deze uitnodiging vooral door.

Graag tot 7 december!

Ingrid van Engelshoven
Wethouder Onderwijs en Jeugd

Naar een dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep

BARCELONA - 1992: The United States Men's National Basketball Team pose for a photo at the 1992 Summer Olympics in Barcelona, Spain. NOTE TO USER: User expressly acknowledges that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 1992 NBAE (Photo by Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images)

Invloed
Iedere (g)mr wil invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur of de schoolleiding. Door een (h)echt team te vormen is de kans op succes het grootst. Het is dan ook verstandig dat de raad de kwaliteiten van alle (g)mr-leden benut om als een countervailing power van het bestuur te kunnen functioneren. Maar niet alleen de individuele kwaliteiten zijn daarbij van belang, ook de groepsdynamiek speelt hierin een rol.

MR Magazine
Artikel van Frederik Smit over teamrollen in de medezeggenschapsraad verschijnt volgende maand in MR Magazine, Wolters Kluwer.https://www.slideshare.net/secret/ptn3Af5ZT3pmjZ

b_6099_tom_janssen_holland_solidarity_for_democracy_2_2

Bij uitgeverij SWP Amsterdam verschijnt binnenkort

DE NIEUWE MEDEZEGGENSCHAP

In deze uitgave geeft Frederik Smit op basis van feiten, actuele inzichten en praktische ervaring medezeggenschapsraden in het onderwijs handvatten om de inspraak te optimaliseren.

http://www.swpbook.com/auteurs/633

 

Ouderbetrokkenheid 7.0: kritische succesfactoren optimale samenwerking school en ouders

Logo-ouderbetrokkenheid7.0

Scheve verhouding
Er is een scheve verhouding tussen de rechten en plichten van ouders ten opzichte van de school. Scholen hebben relatief veel plichten en ouders relatief veel rechten.

Ouderbetrokkenheid 7.0
Frederik Smit presenteert  Ouderbetrokkenheid 7.0: kritische succesfactoren optimale samenwerking ouders en school.

 • Activiteit: 7e Jaarcongres VMBO: Ondersteun de leraar!
 • Voor wie? bedoeld voor docenten, schooldirecties vmbo, teamleiders, middenmanagement en ouders.
 • Waar? ReeHorst te Ede.
 • Wanneer? 26 januari 2016.

 

Hoe gaat het met het kroonjuweel van minister Van Bijsterveldt?

Unknown-63

Volgende maand verschijnt een artikel van Frederik Smit in het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk (PIP) over het kroonjuweel van oud-minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt: ouderbetrokkenheid.https://www.slideshare.net/secret/K2HSgC3vLfitUR

Ontwikkelingen in Schiedam
Wat is er terecht gekomen van de destijds door minister Marja van Bijsterveldt bepleitte ouderbetrokkenheid? Hoe weten basisscholen in Schiedam in hun communicatie steeds nauwkeuriger aan te sluiten bij de behoeften van ouders en leerlingen?

Meer weten?
• Hoe ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap ouders, school en buurt stimuleren?
• Hoe ouders en (voor)school zich kunnen inzetten voor betere prestaties?
• Hoe de medezeggenschap vormgeven?
• Hoe samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?

Kijk eens bij de onderstaande literatuur
”Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid”.
http://www.bol.com/nl/p/ouders-en-school/9200000002053447/

”Medezeggenschap en onderwijs. Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid”.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-en-onderwijs/9200000002632470/.

”Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs”.
http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

 

 

Pitch Frederik Smit Liemers College Zevenaar: Ouders en Studiekeuze

verandering

Pitch
Frederik Smit geeft op het Liemers College in Zevenaar een korte presentatie over de rol van ouders bij de studiekeuze van hun kinderen.

Bewuste keuzes maken
Het Liemers College in Zevenaar wil samen met ouders de leerlingen in staat stellen bewuste keuzes te maken bij hun schoolloopbaan. Dit leidt tot meer studiesucces, meer studieplezier, minder voortijdige schoolverlaters en lagere kosten. Goede communicatie en het delen van verwachtingen van leraren, mentoren, ouders en leerlingen is belangrijk om het gewenste resultaat te bereiken. In onderzoeken en beoordelingen scoort de school steevast bovengemiddeld. Dit is onder andere het gevolg van een integraal systeem van zorg en begeleiding. De school besteedt veel aandacht hoe de leerlingen om kunnen gaan met belangrijke keuzemomenten in hun leven. Het Liemers College betrekt actief ouders bij de school. De deelraden spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs.

MR Magazine
Lees het artikel van Frederik Smit (2014). MR Magazine, 30 (6), 7-9, over het Liemers College in Zevenaar. Betrek ouders bij studiekeuze MR magazine

Meer weten over de rol van ouders bij het onderwijs? Zie het boekje Ouders en school. Succesfactoren voor betrokkenheid. http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320 Voor handreikingen functioneren medezeggenschap en kwaliteitsverbetering onderwijs: http://www.bol.com/nl/p/medezeggenschap-kwaliteitsverbetering-van-onderwijs/9200000002632394/

Expertisecentrum Ouders, school en buurt, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/

Waarin schiet Passend Onderwijs richting ouders tekort?

 

images-63

Passend Onderwijs werkt (nog) niet optimaal.

Wat zijn de onderliggende factoren waarom leraren tekortschieten in de communicatie met ouders?

Lees de column van Frederik Smit in Passend Onderwijs Magazine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online pesten serieus aanpakken

Cyber1-1

 

Een tiende van de jongeren slachtoffer
Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat rond een tiende van de jongeren tussen 15 en 18 jaar af en toe slachtoffer is van online pesten via sociale media. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker wil dat het onderwijs met de komst van de Wet sociale veiligheid op scholen per 1 augustus 2015 ook het online pesten serieus aanpakt. Wat is de rol van de medezeggenschapsraad?

MR magazine
In MR magazine van september 2015 een artikel van Frederik Smit over cyberpesten en interviews met Bart Riet van de Kanjertraining en directeur Ed Simonis van de Vlaardingse Vreedzame Dagschool Erasmus.
https://www.slideshare.net/secret/j8u4WuuLfEXxSs

Frederik Smit studiogast BNR Nieuwsradio over cyberpesten

Bij BNR Nieuwsradio gaf Frederik Smit een toelichting op vormen van cyberpesten en hoe je als ouder met je kind daarover in gesprek kunt gaan.

images-62

Pesten op internet

Er is steeds meer aandacht voor pesten op internet, maar voor het derde jaar op rij zijn de cijfers over cyberpesten onder jongeren nauwelijks veranderd. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 11 procent 

Van de vijftien- tot achttienjarigen zegt ruim 11 procent dat ze in 2014 met cyberpesten te maken hebben gehad. De cijfers van 2012 (10,3 procent) en 2013 (12,5 procent) verschillen iets met die van 2014, maar doordat de uitkomst in werkelijkheid kan afwijken, komt het op ongeveer hetzelfde neer, aldus een woordvoerder van het CBS.

Dader
Tweederde van alle jongeren die met cyberpesten te maken hebben gehad, kent de dader. Het vaakst maken internetpesters gebruik van laster. Bijvoorbeeld het plaatsen van kwetsende teksten op internetforums of profielsites, of het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddel via het web.

MR- magazine
In MR-magazine verschijnt in september een artikel van Frederik Smit over cyberpesten, ouders, (vreedzame) school en de rol van de medezeggenschapsraad.
https://www.slideshare.net/secret/j8u4WuuLfEXxSs

 

Radio 1 Standpunt NL Ghislaine Plag spreekt met Frederik Smit

CK5-yhtXAAA54_L

Ghislaine Plag spreekt met Frederik Smit, senior onderzoeker ITS, Radboud Universiteit.
Het is zomer en we gaan lekker met z’n allen op vakantie. Al jaren de gewoonste zaak van de wereld: Elke regio zijn eigen vakantieperiode. Dankzij de vakantiespreiding weten scholen en ouders precies waar ze aan toe zijn. Maar daar komt mogelijk een einde aan. Dit najaar beslist staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs of hij de vaste tijden uit de wet schrapt omdat ze achterhaald zouden zijn. Zijn vaste vakanties inderdaad niet meer van deze tijd omdat steeds meer ouders flexibel werken? Of wegen de voordelen van vaste vakanties nog altijd het zwaarst: gewoon lekker makkelijk en goed te plannen.

http://www.stand.nl/stellingen/Binnenland/Vaste-schoolvakanties-moeten-worden-afgeschaft

Majorie van Dijk werkt aan optimaal pedagogisch klimaat

foto-54
Majorie van Dijk

Pedagogisch klimaat
Het openbaar kindcentrum De Wereldwijzer in Vlaardingen start na de zomervakantie met het optimaliseren van het pedagogisch klimaat. Volgens directeur Majorie van Dijk is de focus met name gericht op het creëren van een rustige werkomgeving voor de leerlingen.

Schakelklassen en ouderkamer
In een schakelklas krijgen leerlingen met een taalachterstand intensief taalonderwijs. Wat is de rol van ouders bij de schakelklassen? Hoe kunnen ouders meer betrokken worden bij het vergroten van de ontwikkelingskansen van de kinderen in de schakelklassen? Wat is de functie van de ouderkamer? Hoe kunnen meer ouders (nog) meer van elkaar leren in de ouderkamer?

Veranderingsgerichte cultuur
De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stimuleren scholen een veranderingsgerichte cultuur te realiseren, waarbij het gaat om vernieuwing en creativiteit.

Tip
Tip 1 Geef ouders maandelijks tips mee die ze thuis kunnen toepassen.

http://omjs.nl/pp/pdf/10tips.pdf