Category Archives: Dronten

Pitch over ouderbetrokkenheid

img_8572-11B9YFPHLIUAE-7bA.jpg-large

Centrum voor Jeugd en Gezin Dronten
Op verzoek van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Dronten heeft Frederik Smit op 3 februari 2015 voor professionals en ouders die betrokken zijn bij het CJG Dronten een pitch over ouderbetrokkenheid gegeven waarbij de aanwezigen interactief werden betrokken.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is voor het onderwijs en voor hulpverleners een speerpunt. CJG Dronten vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij wat er op school en bij eventuele hulpverleners gebeurt. Ouders (opvoeders) zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind en het is dus belangrijk om vanuit die kracht te handelen. Maar wat verstaan we nu precies onder ouderbetrokkenheid? En wat verstaan we onder eigen kracht? Dat gaan we deze middag verder verkennen. De middag biedt bovendien de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met alle professionals in het Drontense CJG-netwerk.

Waar? De Open Hof, Dronten.

Radboud Universiteit Nijmegen, ITS, Expertisecentrum Ouders, school en buurt

Check: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/